Bestyrelsen på plads i Sæby Handelsstandsforening

Bestyrelsen i Sæby Handelsstandsforening konstituerede sig tirsdag aften efter valget på generalforsamlingen den 28. april

Bestyrelsen ser fremover ud som følger: Formand Helle Kjær Nielsen, næstformand og presseansvarlig Hans Ole Kalhøj, kasserer Lene Andersen, sekretær Jacob Torup Larsen, aktivitetsudvalg Henrik Christensen og Svend Larsen - og bestyrelsesmedlem med ansvar for julebelysningen, Ole Rørbæk. - Bestyrelsen har bestemt, at samtlige vederlag til bestyrelsesmedlemmer frafalder fra d.d.. Vi er nødt til at have fokus på økonomien. Ansætter vi folk udefra til specielle opgaver, er det dem, vi honorerer. Vi arbejder for medlemmernes skyld, og det er medlemmerne af Sæby Handelsstandsforenings interesser vi skal varetage, siger Hans Ole Kalhøj. Der er ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. maj kl. 18.30, hvor der bl.a. skal vælges suppleanter til bestyrelsen.