Forsikringsvirksomhed

Bestyrelsesjob kræver proff'er

Professionalisme i bankbestyrelser er vigtigere end offentlige repræsentation, mener topchef

OFFENTLIG REPRÆSENTATION i bankbestyrelser er ingen garanti for, at de er veldrevne. Det sikres kun med professionalisme, fastslår Stine Bosse, koncernchef i TrygVesta. Foto: Scanpix

OFFENTLIG REPRÆSENTATION i bankbestyrelser er ingen garanti for, at de er veldrevne. Det sikres kun med professionalisme, fastslår Stine Bosse, koncernchef i TrygVesta. Foto: Scanpix

NORDJYLLAND:Offentlig repræsentation i pengeinstitutternes bestyrelser er et af de elementer, der diskuteres i de politiske forhandlinger om en statslig hjælpepakke til bankerne. Lederen af Danmarks største forsikringsselskab, adm. direktør Stine Bosse, TrygVesta, advarer dog mod at tro, at det i sig selv giver skatteborgerne sikkerhed for, at deres penge bliver forvaltet ordentligt. - Jeg ville i stedet stille skarpt på, hvordan bestyrelserne er sammensat, både i de mindre pengeinstitutter og forsikringsselskaber. - Professionalisme er altafgørende. Man skal stille krav om, at de folk, der sidder i bankernes og forsikringsselskabernes bestyrelser, faktisk véd, hvad det er, de sidder og laver. Man skal have en vis indsigt - økonomisk, forretningsmæssig, juridisk eller salgsmæssig - for at indtræde i en bestyrelse. Den skal rumme et mix af kompetencer. Stine Bosse sidder selv i tre bestyrelser og konstaterer klart, at kravene kun går én vej: opad. - Jeg overbevist om, at rundt om sidder bestyrelsesmedlemmer og tænker, om de nu er den rigtige til det her. Der følger jo ansvar med. Det skal man vide, og dér vil jeg tage fat. Jeg kan godt forstå tankesættet, men offentlig repræsentation er ingen garanti for, at tingene er veldrevet, og det er altså alfa og omega. Skal skatteborgerne have penge op af lommen og investere, så skal de da i allerhøjeste grad være sikre på, at de banker, man investerer i, er veldrevne, siger hun. Færre forsikringsselskaber Den offentlige fokus er på bankernes vanskeligheder under finanskrisen, men krisen har også ramt forsikringsbranchen, og Stine Bosse forudser, at der også her vil ske en koncentration af selskaber. Kravene til at drive forsikringsselskab bliver stadigt sværere at honorere, og det rammer særligt de små selskaber, vurderer hun. - Der er jo faktisk allerede i Nordjylland en direktør og en økonomidirektør, der ikke er der mere (Thisted Forsikring, red.), og jeg har en fornemmelse af, at det hænger sammen med nogle meget skidte resultater, både på forsikrings- og på investeringssiden. Jeg tror, man i den kommende tid vil se flere af dem inde ind i andre ejerkonstruktioner, muligvis med opretholdelse af en vis selvstændighed i form af lokal tilstedeværelse og branding, mens man får hjælp til nogle af de tungere økonomiske ting fra større kompetencemiljøer, siger hun.