Bestyrelsesmedlem frikendt for underslæb

Ikke bevist, at et bestyrelsesmedlem - og IKKE kassereren som det fremgik tidligere - ville berige sig på forenings bekostning

Et kvindeligt bestyrelsesmedlem i en sportsforening i Sæby er i retten i Hjørring blevet frifundet for underslæb mod foreningen. Den frifundnes ægtefælle var formand for foreningen, og det var ægteparret, der gennem en årrække i praksis kørte foreningen. Det er imidlertid kun kvinden, der har været sigtet i straffesagen. Hun arrangerede klubaktiviteter og kørte medlemmer til stævner. Hun opkrævede deltagerbetaling og solgte klubtøj til medlemmer, og hun købte også ind til foreningen. Økonomien sejlede Efter anklagemyndighedens opfattelse bl. a. kød, øl og vin, som slet ikke var beregnet til foreningens aktiviteter, men som havnede i hendes eget køkken. Foreningens økonomi sejlede. Det nu frifundne bestyrelsesmedlem var lidet behjælpelig over for skiftende kasserere, som forsøgte at få styr på kontantsalget og dokumentation for udgifterne. Det endte med en politianmeldelse, og der blev rejst tiltale mod bestyrelsesmedlemmet for underslæb for 55.500 kr. mod foreningen. Nogle af tiltalepunkterne blev frafaldet undervejs, og sagens strafferetslige omfang var inden domsforhandlingen reduceret til 37.000 kr. For sløve Kvinden nægtede sig skyldig. Hendes forsvarer, advokat Lars Espersen, argumenterede, at bestyrelsen gennem en årrække havde ladet stå til og dermed stiltiende accepteret forretningsgangene i foreningen. - Der var ingen klare regler. Alting flød. Det var accepteret, at der var rod, sagde han. Reaktionen burde derfor ikke have været en politianmeldelse, men indkaldelse af en generalforsamling, lød hans vurdering. Anklageren, politiassessor Marianne Vrist, pointerede, at skiftende kasserere havde prøvet at få styr på mellemregningerne og afviste forsvarerens argumentation. Ulykkelig sag Dommer Dorthe Petersen begrundende frifindelsen med, at domsmandsretten ikke havde fundet bevis for, at den tiltalte havde haft til hensigt at berige sig på foreningens bekostning. - Men, tilføjede dommeren, det betyder ikke, at alt var godt i foreningen. Det har været en ulykkelig sag for flere mennesker. Det var noget rod, og der var ikke styr på tingene.