Hanstholm

Bestyrelsespost i Hanstholm Havn til 37.200 kroner årligt

Et menigt medlem af havnens bestyrelse hæver 3.100 kroner hver måned HANSTHOLM: 148.000 kroner til formanden og 37.200 kroner til hvert af de seks menige medlemmer i bestyrelsen for Hanstholm Havn. Sådan er de årlige vederlag til medlemmerne af Hanstholm Havns bestyrelse i bestyrelsens nuværende funktionsperiode, der udløber med udgangen af 2009. Bestyrelsens vederlag er netop godkendt i Thisted Byråd efter en enstemmig indstilling fra økonomiudvalget - som i øvrigt i første omgang havde sagen på den lukkede del af udvalgets dagsorden. Bestyrelsens vederlag er i øvrigt vedtaget af bestyrelsen selv på et møde i november sidste år, men det er sket i fuld overensstemmelse med de regler for vederlag, Transport- og Energiministeren har fastsat jævnfør bestemmelserne i havneloven. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjydske.dk @Brød.9.u-indryk: