Agersted

Besværligheder for borgerne

Ældrerådet imod nyt tilbud

Vi har i Ældrerådet erfaret, at en af konsekvenserne ved den nye sundhedsaftale med Region Nordjylland er, at borgerne nu selv skal sørge for indkøb/leje af midlertidige hjælpemidler samt afhentning/aflevering af genoptræningshjælpemidler på depotet i Brønderslev. Det vil betyde nye besværligheder for de mange ældre borgere, som i forvejen er besværet af forskellige handicaps. De vil selvfølgelig kunne bede deres pårørende om at hjælpe, men tit og ofte bor de pårørende jo ikke lige i nærheden. Der er langt fra Agersted til Brønderslev. Ældrerådet har igen fået præsenteret et oplæg om den kommunale madproduktion, idet der er kommet en ny mulighed gennem et samarbejde med Region Nordjylland. Et flertal i Ældrerådet har kunnet gå ind for denne nye mulighed, men vi undrede os igen over, at de hjemmeboende ikke var med i denne model. Den kommunale madproduktion skal jo komme både beboerne på plejehjem-mene og de hjemmeboende borgere til gode, og set fra vore stole, så er det tid at få lavet en fremad-rettet holdbar løsning for begge grupper af ældre borgere i kommunen.