EMNER

Besynderligt sprogbrug

REAKTION:Jeg er noget forundret over det meget personlige angreb, som MF Ole Vagn Christensen (S) retter mod mig i Thisted Dagblad den 27. november. Jeg har alene gjort opmærksom på, at vi har et bredt forlig omkring politi- og retskredsreformen. Den politiske aftale sikrer, at der skal mere synligt politi på gaden. Vi skal i forligskredsen naturligvis sikre, at det ikke blot bliver en politisk målsætning, men også realiteterne til gavn for borgerne i Thy og på Mors Jeg har rettet henvendelse til justitsministeren, og jeg har opfordret til, at de lokale borgmestre indkalder vi tre folketingsmedlemmer fra Thy og Mors til møde sammen med politidirektøren. Jeg er nemlig meget optaget af, at vi får styr på situationen og løst de knuder, der måtte være. At være vred løser ikke ret mange problemer. Jeg går ud fra, at vi har en fælles interesse i at løse problemer for Thy og Mors. I den forbindelse mener jeg ikke, det gavner blot at blive vred, men i stedet at komme med initiativer, der kan løse problemerne. Når Ole Vagn Christensen i samme indlæg så vælger at kalder mig for en ¿lokumspolitiker (en politiker, der vil skide på sit område)¿, så forbavses jeg over debatniveauet fra Ole Vagn Christensens side. Og det niveau ønsker jeg ikke at bevæge mig ned på.