Hjørring

Besynderligt stop

EDB-HØJSKOLE:I den nuværende beskæftigelsessituation virker det besynderligt, at AF-Nordjylland nedprioriterer edb-undervisning for de arbejdsløse til fordel for jobtræning. Beskæftigelsesministeren har tidligere givet udtryk for, at alle mider skulle tages i anvendelse for at løse problemerne i Nordjylland. Stort set alle har i den sammenhæng peget på behovet for opkvalificering afarbejdskraften. På den baggrund fremstår det som et klokkeklart løftebrud, at AF nu meddeler EDB-Højskolen i Hjørring, at man ikke vil sende flerearbejdsløse på kursus her. Enhedslisten vil nu bede beskæftigelsesministeren om i Folketinget at forklare baggrunden for denne beslutning. Vi håber naturligvis, at også andre nordjyske politikere vil følge op på dette og kræve, at beskæftigelsesministeren øjeblikkelig sikrer, at der afsættes de fornødnemidler til opkvalificering af den nordjyske arbejdskraft - også inden for edb.