Lokalpolitik

Bet til næste år

5,5 million kroner mindre i tilskud fra staten

FARSØ:De øvrige politiske grupper i Farsø byråd afventer nu et udspil fra Venstre, efter at det har vist sig, at kommunen næste år ikke modtager et særligt tilskud på 6,7 million kroner, men 5.5 million kroner mindre. - Midt i utilfredsheden må vi glæde os over, at det er gået bedre i Farsø, lyder det imidlertid fra borgmester Hans O. A. Kjeldsen. Likviditeten er stadig positiv, og af beregningsgrundlaget kan vi se, at Farsø næste år igen må vente et større beløb. Flertallet i det politiske økonomiudvalg meldte efter et møde mandag ud, at de fem kommunale skoler i kommunen var sikrede. Flertallet mente også, at der var råd til at støtte Stenaldercentret samt styrke Servicekontoret. - Jeg sagde allerede mandag, at det var livsfarligt at lægge budget, når man ikke kendte størrelsen af det særlige tilskud, anfører fabrikant Th. Fransgaard, men det mente flertallet jo ikke var noget problem. Nu må vi gå det hele igennem igen, hvis økonomien skal hænge sammen, slår han fast. Heller ikke den konservative, tidligere borgmester, Jette Thomsen, er begejstret. - Jeg regnede da helt sikkert med, at vi mandag ville få at vide, hvor stort tilskuddet blev. Men det var ikke tilfældet, og jeg syntes, det var voldsomt flot af flertallet at melde ud, hvordan budgettet så blev. Man havde nok armene vel højt i vejret, og nu må man jo se, hvordan man får dem ned igen. For en gangs skyld rev socialdemokraterne sig jo løs af Venstre og gik imod at nedlægge skoler. - Man kan ganske enkelt ikke regne så store beløb ind i et budget, uden at vide om pengene også kommer, fastslår Jette Thomsen. De øvrige partier i byrådet skal dog ikke uden videre regne med, at Venstre med borgmesteren i spidsen vil komme med forslag til besparelser for at modvirke nedgangen i kommunens forventede indtægter næste år. - Vi fik jo sidste år et større beløb, end vi havde regnet med, fastslår Hans O. A. Kjeldsen, - og man skal være opmærksom på, at likviditeten stadig er positiv. Borgmesteren minder om, at Farsø især har store sociale udgifter blandt andet til dagpenge og anbringelser af børn og unge i forhold til andre kommuner. På den baggrund mener han, at Farsø om et år igen vil stå til at modtage et betydeligt beløb i særligt tillæg fra staten. Regeringen har bebudet en ændret fordeling mellem rige og fattige kommuner, men den er ikke kommet endnu. I stedet har man nu i to år kørt med et særligt tillæg til vanskeligt stillede kommuner. I det foreløbige budget for næste år, som økonomiudvalget har drøftet, var der regnet med et tilskud på 6,7 million kroner, svarende til det tilskud kommunen fik sidst. Det blev i stedet på godt 1,2 million kroner. Ved redaktionens slutning var det ikke muligt at få en kommentar til den økonomiske situation i Farsø næste år fra det socialdemokratiske medlem af økonomiudvalget, kørelærer Palle Jensen.