Lokalpolitik

Betænkelige ved at hælde penge i mosen

Sag om bevilling af penge til nationalpark udsat efter debat i byrådet

SEJLFLOD:Lige efter at have konfirmeret den endelig udtalelse til Naturklagenævnet og givet grønt lys for nationalparksplanen for Lille Vildmose onsdag aften, blev dele af kommunalbestyrelsen grebet af betænkeligheder. Nu skulle kommunens egen tegnebog nemlig frem, da der skulle bevilges en halv million kroner til at få Lille Vildmosecenteret løbet i gang. Og den var alle ikke umiddelbart med på. Både borgerlistens Lars Peter Frisk og Venstres Lone Landkildehus efterlyste yderligere talmateriale. Hvilke fonde havde allerede givet tilsagn til mosens eget naturcenter? Var det et fuldt udbygget eller et reduceret projekt, pengene skulle gå til? Sådan lød spørgsmålene, og netop Lars Peter Frisk fandt det vanskeligt at skulle bevilge pengene, når han som kulturudvalgsformand havde været tvunget til at skære tre millioner på budgettet for skole- og kulturområdet. -Jeg bliver ind i mellem spurgt, om vi ikke kan spare på vildsvin og kongeørn i stedet for på børnehaverne, og er nødt til at forklare, at frednings- og nationalparksplanerne ikke kommer til at belaste vores budget. Jeg bliver betænkelig, hvis vi nu bevilger en halv million, inden alle tilsagnene er på plads, Hvad er det egentlig, vi bevilger til. Jeg vil gerne se et driftsbudget, understregede Lars Peter Frisk (T). Lone Landkildehus (V) fulgte op ved at understrege, at hun var blevet lovet, at der til mødet lå en liste med navne på de fonde, som komunen får penge fra til projektet. Borgmester Kristian Schnoor (S) manede til besindighed. Han var sikker på at finanseringen af naturcenteret vil falde endelig på plads i løbet af efteråret. Det var han 99,9 procent sikker på. -Men vi kan ikke begynde at projektere uden penge. Derfor er kommunen nødt til at lægge ud nu. Fondspengene følger efter og vil blive frigivet efterhånden som arbejdet skrider frem, forklarede Kristian Schnoor. Besluttede kommunalbestyrelsen derfor at vente med at sætte naturcenteret i gang, til alle fondsmidlerne var bevilget, ville det betyde en væsentlig forsinkelse af byggeriet. De sidste fondsmidler vil sandsynligvis først endelig være i hus i september-oktober. Herefter vil der gå yderligere tid med licitation – formentlig otte månder - og mindst et år med selve byggeriet. Borgmester Kristian Schnoor bad derfor sin byrådskolleger om at overveje, hvad de ville være med til at bevilge inden næste byrådsmøde. Skal vi have alle pengene hjemme, før vi går i gang, lød borgmesterens spørgsmål. Der samtidigt lod forstå, at projektet ikke kunne blive til noget, uden at kommunen måtte lægge ud i projekteringsfasen. -Jeg har selv fået et papir med en oversigt over, hvilke fonde som allerede har bevilget. Så det må være en fejl her på rådhuset, at I andre ikke har fået den. Men vi kan ikke altså ikke behandle punktet, før på næste byrådsmøde i slutningen af juni. Der skulle nogle af de sidste tilsagn også være på plads. Så vi udsætter punktet, sagde borgmesteren. Og sådan blev det. Uden protest fra salen.