Redningsvæsen

Betænkeligt at spare brandmænd

Beredskabchef frygter, at der bliver skåret så meget, at det går ud over sikkerheden

ARDEN:Beredskabschef i Arden Kommune Gerner Nielsen er betænkelig ved, at udrykningsholdene fra brandvæsenet i Arden måske i fremtiden bliver skåret ned til seks mand. Som følge af det landspolitiske beredskabsforlig er der åbnet mulighed for, at brandvæsenet kun rykker ud med en holdleder plus fem brandfolk. I dag er der en holdleder og syv brandfolk med. Arden Kommune har to år til at lave en risikovurdering, hvor man kortlægger alle de værdier - skoler, plejehjem, virksomheder og naturklenodier - der har betydning for, hvor stor bemandingen skal være. På brandvæsenets nytårsparade i Arden nytårsaftensmorgen sagde Gerner Nielsen, at risikovurderingen på den ene side er en enestående chance til at få præcis det redningsberedskab, kommunen har brug for. - På den anden side er der en risiko for, at vi får reduceret vores redningsberedskab i en sådan grad, at vi ikke kan håndtere en given ulykke, både for så vidt angår personsikkerhed og for bedst mulig sikring af værdier på et brandsted. Hertil kommer så det meget vigtige element omkring sikkerhed for vores brandfolk, påpegede Gerner Nielsen. Stationsleder Niels Marckmann er meget kritisk over for den nye bekendtgørelse om redningsbereskabet. Som et eksempel på, at mindre end syv brandfolk ikke kan klare opgaven, nævnte han branden i en gård på Hobrovej 73 i august 2002. - Der var fire mand til at redde kalvene ud, to mand til at standse branden til sidebygningen og en mand til at forhindre, at branden bredte sig til stuehuset. - Hvis vi kun havde været ude med seks mand, er jeg ikke sikker på, at vi kunne have forhindret branden i at brede sig til stuehuset, sagde Niels Marckmann, der håbede på en "fornuftig løsning" for stationen i Arden. Borgmester H. C. Maarup (S) siger, at det er en mærkesag for ham, at borgerne i Arden Kommune føler sig trygge. - Brandberedskabet koster os cirka 1,4 millioner kroner om året, men vi er ikke interesserede i at få det for 1,2 millioner kroner, hvis det betyder, at vi ikke er dækket ind ved katastrofer og uheld, og hvis det frivillige brandkorps, som vi værdsætter umådelig højt, skal sætte deres personlige sikkerhed over styr, siger H. C. Maarup. Hvis udrykningsholdene blev skåret ned ville det ifølge borgmesteren betyde, at man kun ville have en røgdykker til rådighed mod to i dag ved en brand på f. eks. et plejehjem. Man ville være nødt til at rekvirere en ekstra røgdykker fra en anden station, og der ville gå værdifulde minutter tabt. Ganske vist viser statistikken, at langt de fleste udrykninger fra stationen er ufarlige markbrande, men det er efter borgmesterens mening vigtigt at have et beredskab, der også kan matche de farlige og kaotiske situationer. Han understreger, at kommunen har en en glimrende aftale med Falck og det frivillige brandkorps, og at han er glad for, at aftalen løber to år mere, så der er har god tid til at lave en reel risikovurdering. I sin tale ved nytårsparaden i Arden roste H. C. Maarup brandmændene for deres insats. Borgmesteren har selv oplevet at have brand og så, hvor godt og effektivt de arbejdede.