Betal for at snyde dig foran

Venstres skatteordfører Torsten Schack har i løbet af den foregående uge flere gange udtalt, at der ikke forelægger et samfundsøkonomisk argument for at afskaffe skattefradraget på private sundhedsforsikringer.

Hvis man ser på det sundhedsvæsen, som den tidligere regering har videregivet, så kan jeg egentlig godt forstå hans bekymringer. Før havde vi et system, hvor sundhedsforsikringer var nødvendige for at patienter kunne få en god behandling indenfor en rimelig tid. Alt for mange penge blev brugt til at overbetale privathospitaler, fordi man prioriterede borgernes penge på en usolidarisk måde. Regeringen vil gå en anden vej. Vi mener, at det er sygdommen, der skal afgøre, hvornår man får behandling; ikke hvorvidt man har en sygeforsikring eller ej. Derfor har vi valgt at fjerne skattefradraget på private sundhedsforsikringer og indføre en differentieret behandlingsgaranti, der virker, så borger med akutte og livstruende sygdomme kommer til først. De penge der spares på fradraget svarer til 500 mio. kr., og vil blive brugt på at sikre et sygehusvæsen med fri og lige adgang for alle. Som SF'er er det noget, jeg er stolt af. Men vi skal ikke kun se på behandling. Der skal også fokuseres på forebyggelse. Ved at indføre en øget afgift på f.eks. cigaretter og usunde fødevarer, så sætter vi massivt ind på en række livsstilssygdomme, som hvert år koster samfundet dyrt og især rammer socialt skævt. Dermed er der en kæmpe samfundsøkonomisk gevinst ved at skabe mere lighed i sundhedsvæsnet. Jeg kan godt leve med Torsten Schacks (V) utilfredshed med en mere fair og retfærdig model. Han må også gerne fortsætte med snyde foran i køen til det private sundhedsvæsen - han skal bare selv betale.