Betaling for basal lærdom afskaffet

Skolevæsen 28. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: Der er nordjysk tilfredshed over hele linjen over undervisningsminister Ulla Tørnæs' udmelding om, at hun er på tilbagetog med at kræve brugerbetaling på kurser for voksne på VUC-centrene. Brugerbetalingen, som nu har været til høring, har affødt protester fra brugere landet over på initiativ fra VUC-Aalborg, hvor kursist Christina Thrane koordinerede en større aktion for små to uger siden blandt landets 60.000 brugere. Ulla Tørnæs har nu bebudet, at hun vil friholde basale fag som dansk, matematik og engelsk på AVU, folkeskoleniveau, for egenbetaling. Rektor for et af de syv nordjyske VUC'er, Martin Bodilsen, VUC Vesthimmerland, er meget tilpas med opblødningen. - Det bevarer nogle muligheder for især de kortuddannede, som vi har mange af i landsdelen siger, han og kunne måske også godt ønske, at IT-kompetencegivende fag havde været omfattet af fritagelsen i og med Nordjylland er udråbt som et digitalt fyrtårn. Jeg er ikke uenig i, at de relativt få som går til italiensk eller fransk, godt selv må betale lidt, men det er vigtigt at bevare nogle tilbud til de voksne, som ikke fik deres uddannelse, da de var unge. Det er af stor betydning, at det i hvert fald ikke er prisen, der er afgørende for, om de får muligheden for at komme ind og snuse til noget af det, som lige pludselig viser sig af være adgangen og lysten til en ny uddannelse og et nyt liv. Som repræsentant for et af amtets mindre VUC'er er han specielt glad for opblødningen. - I dag bevæger vi os på en økonomisk knivsæg. Der skal ikke meget til, før læsset vælter, og at decentrale centre lukkes, og at voksne, der vil indhente forsømt skolelærdom må tage til Aalborg, Viborg eller Randers får at få på kursus. Og det gør de nok næppe, vurderer han. Ifølge ministerens udmelding bliver alle de fag på såvel AVU- som HF-niveau med undtagelse af de nævnte omfattet af brugerbetaling fra 1. januar næste år. Prisen bliver på mellem 300 og 900 kr. pr. fag. Ligesom i dag kan man dog slippe for at betale, hvis man er på revalidering, ledig på handlingsplann eller sætter sine fag sammen til et helt HF-forløb. I sidstnævnte tilfælde vil det ske via tilbagebetaling. Ulla Tørnæs opgave bliver nu at finde de 8 mio. kr., det koster at friholde de basale AVU-fag. Martin Bodilsen undlader imidlertid ikke en vis bekymring for regeringens succeskriterium om at få folk hurtigt ind på arbejdsmarkedet. - Det kan godt være, at man ser dem komme hurtigt ud igen, fordi de er for dårligt uddannede, lyder hans spådom.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...