Overenskomster

Betalt frokost?

SYGEPLEJERSKER:Nu er debatten om sygeplejerskernes frokostpause igen dukket op til overfladen. Arbejdsgiveren holdning er, at hvis sygeplejerskerne selv betaler deres frokostpause, vil man opnå flere arbejdstimer og dermed også større effektivitet. Såfremt sygeplejerskerne selv skal betale deres frokostpause, er der nogle forhold, man skal være opmærksom på. I dag er aftalen, at sygeplejerskerne har mulighed for at holde 29 minutters frokost-pause, hvis altså arbejdet tillader det. De fleste kender til begrebet rådighedsvagt. En frokostpause indeholdt i arbejdstiden kan sidestilles hermed. En rådighedsvagt er en vagt, hvor man kan være hjemme, men skal være disponibel for arbejdsgiver og skal møde ind på arbejdet på arbejdsgivers forlangende. For at stå til rådighed for arbejdsgiver på den måde, bliver man selvfølgelig lønnet. På samme måde står sygeplejerskerne til rådighed, når de holder frokostpause. Har en patient brug for hjælp, kommer der en pårørende, skal hjemmeplejen kontaktes m.m. afbrydes pausen selvfølgelig, og arbejdet passes. Dette arbejde ville ikke kunne udføres i samme omfang, hvis frokostpausen ikke er indeholdt i arbejdstiden. En frokostpause, der ikke er indeholdt i arbejdstiden, vil betyde, at sygeplejersker, i lighed med andre, vil have ret til en frokostpause helt uden afbrydelser. Det vil have den konsekvens, at for at kunne få afviklet frokostpausen og samtidig kunne opretholde en forsvarlig bemanding på afdelingen, vil det kræve mere personale på arbejde hver dag. Samme problem vil gøre sig gældende i aften- og nattevagter, vagter i weekender og helligdage, hvor bemandingen er reduceret til mindst mulig. En frokostpause, der ikke er indeholdt i arbejdstiden, vil ikke give øget effektivitet, men blive spist op af øgede lønudgifter til mere personale. Og dermed dårligere udnyttelse af ressourcerne. Arbejdsgiver ønsker, at sygeplejerskerne skal arbejde mere for at få mere i løn. Det er logisk at mere arbejde giver mere i løn, det gør det alle steder.Sygeplejerskerne ønsker lønudligning mellem privat og offentlig ansat med samme uddannelseslængde – med eller uden betalt frokostpause.