EMNER

Betalt frokostpause - men...

OFF. ANSATTE: Jeg vil gerne svare på en artikel i NORDJYSKE Stiftstidende (17.9.) om offentligt ansattes pauser. Ja, vi er nogle offentlige ansatte, som har betalte frokostpauser. Og ja, det kan godt være, at den daglige halve time svarer til, at en offentlig ansat arbejder tre uger mindre end en person i det private erhvervsliv. Men når det så er sagt, skal man huske på, hvorfor en halv time er betalt for nogle offentlige ansatte. Jeg arbejder som sygeplejerske på en kirurgisk afdeling på Aalborg Sygehus Syd. Når jeg har pause på min arbejdsplads, har jeg ikke mulighed for at sidde i kantinen i min pause. Jeg opholder mig på afdelingen i et tilstødende lokale til vagtrummet. Det vil sige, at jeg sidder i en konstant larm af telefoner, der ringer, snak og tumult fra vagtrummet, samt patientklokker der ringer. I den halve time er der stor sandsynlighed for, at det er mig, der skal rende for at besvare en telefon, finde en journal til en portør, der skal afhente en patient, besvare spørgsmål fra en læge fra eksempelvis en anden afdeling, som netop er på afdelingen for at tilse en patient, eller en pårørende, der pludselig kommer i frokostpausen. Eller det kan være, at jeg bliver nødt til at rejse mig op for at gå ud på gangen og besvare en patientklokke, der ringer. Og i værste fald kan det være, at en patient bliver dårlig, og jeg må være hos vedkommende. Eller det kan være, at der kommer en akut patient, som jeg bliver nødt til at tage imod. Eller det kan være noget helt andet. Så i den halve time kan jeg blive afbrudt og forstyrret mange gange. Sidst, men ikke mindst: Det er sjældent, at jeg holder hele min pause i min dagvagt. Tit spiser man hurtigt sin frokost, da man har en masse ting, man skal have nået, inden man har fri. Det er min ret at holde 29 minutters pause vel at mærke, hvis arbejdet tillader det. Det betyder, at der også forekommer dage, hvor jeg slet ikke har mulighed for at holde min pause. Så ja, det kan godt være, at vi er nogle offentlige ansatte, der får betalt pause, men det er en pause, hvor vi sidder til rådighed. Det skal man huske, når man sammenligner.