Betingede domme i Gøglerbådsag

Retten lagde vægt på, at sagen havde ligget meget lang tid, da der blev udmålt straf til de dømte.

Tirsdag formiddag faldt dommene i den såkaldte Gøglerbådesag fra Aalborg. Sagen drejer sig om prostitution og rufferi samt medvirken til rufferi i tilknytning til beværtningen Gøglerbåden, hvor en række udenlandske kvinder har arbejdet. To af de tre tiltalte fik betingede domme. Det drejer sig om en 63-årig mand, der blev idømt fem måneders betinget fængsel samt en 43-årig mand, der blev idømt 40 dages betinget fængsel - heri indgik dog en straf for socialt bedrageri. Udover dommen på fem måneders betinget fængsel fik den 63-årige konfiskeret 100.000 kr., som man mener han har haft i overskud på udlejning af lejligheder til nogle piger. Den sidste tiltalte blev frifundet for medvirken til rufferi.