Kristendom

Betingelser?

MOSKÉBYGGERI:På korset bad Jesus for sine bødler: Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Samme børn kunne jeg godt bede for Klaus Bondam m.fl., som vil tillade byggeri af en stormoské. For jeg er sikker på, at de ikke ved, hvad de gør. Men lad tilladelsen afhænge af, at vi får lov at bygge kirke og forkynde kristendom i Irans hovedstad uden at blive halshugget eller forfulgt.