EMNER

Betinget dom for tyverier

LØGSTØR:En 21-årig mand fra Løgstør er ved retten i Fjerritslev idømt 60 dages betinget fængsel og en bøde på 6.000 kroner. Manden var tiltalt for adskillige tyverier, brugstyveri, kørsel uden kørekort med mere. Den massive kriminalitet stod på i perioden fra december 2002 til maj 2003, og da sagen var for en retten i august måned i år erkendte han de 32 af anklageskriftets 34 punkter. På anmodning fra den unge mands forsvarer, advokat Uffe Bro, blev udsat, for at kriminalforsorgen kunne udarbejde en personundersøgelse, der i giver fald kunne give grundlag for en betinget dom. Den betingede dom har en prøvetid på to år, og den dømte skal underkaste sig tilsyn af kriminalforsorgen i et år og skal, hvis kriminalforsorgen skønner det nødvendigt, gå i kontrolleret alkoholistbehandling i tilsynsperioden. nca