Betinget dom til 17-årig for værtshusvold

FJERRITSLEV:En ung mand på 17 år fra Fjerritslev er ved en domsmandsret idømt 30 dages betinget fængsel for vold. Han var tiltalt for en nat i april at have skubbet en gæst på Rio Bravo omkuld og derefter sparket ham i hovedet. Den unge mand nægtede sig skyldig i anklagen, men erkendte, at han havde slået med knytnæve en gang. Han forklarede, at den anden havde lagt armen omkring hans kæreste. Hun havde afvist tilnærmelsen, men da han igen tog fat i pigen, var den 17-årige blevet vred og havde slået den ene gang. - Jeg beklager, at jeg forløb mig, og er ked af det skete, sagde tiltalte. Der var indkaldt flere vidner, hvor de fleste havde været særdeles overrislede, og det kneb derfor med at få et klart billede af, hvad der var sket. Manden, der var blevet slået, kunne slet ikke huske noget, hvorimod hans kammerat, der efter egen forklaring havde fået mængder af øl, whisky og vodka, i detaljer beskrev hvad han havde hørt og set. Han forklarede, at tiltalte og dennes kammerat havde optrådt provokerende, og han havde set tiltalte sparke offeret i ansigtet, da denne lå ned. Et kvindeligt vidne kunne ikke huske, om den forulempede stod op eller sad ned, eller om der var tale om spark eller slag. Den eneste, der kunne afgive en sammenhængende forklaring, var tiltaltes kæreste, der ikke havde været påvirket af spiritus. Hun bekræftede tiltaltes forklaring, om at der var tale om et slag og ingen provokerende udtalelser. Anklageren, politifuldmægtig Natalja Fryd Lindberg, fandt det bevist, at der var tale om spark og ønskede en ubetinget dom på 40 dages fængsel. Forsvareren, advokat Torben Haldrup, henviste til forklaringen om det ene knytnæveslag og argumenterede for en langt mindre sanktion i bødestørelse. Det var en enig domsmandsret, der lagde til grund, at der var tale om et slag. Dermed var der udøvet vold, hvor udgangspunktet er 30 dages fængsel. Men ud fra en samlet bedømmelse af at det var en ustraffet ung mand med gode personlige forhold, og der var tale om værtshusslagsmål, blev dommen gjort betinget med en prøvetid på et år. - Men du skal betale en bøde på 2500 kroner, det bliver den følelige del af dommen, sagde retsformand Ole Høyer til den unge mand, der efter kort samråd med sin forsvarer modtog dommen.