Retspleje

Betinget fængsel for millionsnyd

AALBORG:- En ejendommelig dom, siger anklager John Kølbæk om rettens afgørelse i går, hvor en 40-årig mand skulle have udmålt straffen for at have unddraget staten 17 millioner kroner i afgifter for olie og benzin i en periode over tre år. Afgiftsunddragelsen og et tilfælde af dokumentfalsk blev takseret til 20 dages betinget fængsel og en bøde på 750.000 kroner. Anklager John Kølbæk havde krævet flere års ubetinget fængsel, tilbagebetaling af de unddragne afgifter og en bøde. - Jeg har endnu ikke set dommens præmisser, men har allerede besluttet at indstille til statsadvokaturen, at den dom ankes. Min fantasi rækker ikke til at forstå, hvordan man kan få en rabat på så mange millioner i retten, siger anklageren. Den 40-åriges advokat, Tobias Albrechtsen, vurderer, at han har opnået det optimale for sin klient. - Jeg forventer, at anklageren anker dommen. Men indtil videre er min klient tilfreds med rettens afgørelse, siger forsvareren. Side 2