Betinget fængsel og samfundstjeneste

BROVST:En 25-årig mand fra Brovst er ved en domsmandsret i Fjerritslev idømt 30 dages betinget fængsel for vold. Manden var tiltalt for under et besøg på Fjerritslev Kro nytårsnat at have tildelt en yngre mand fra Fjerritslev flere knytnæveslag. Tiltalte havde efter eget udsagn været så beruset, at han ikke havde nogen erindring om, at han skulle have været indblandet i en voldsepisode. På anklagerens forespørgsel kunne han til gengæld heller ikke afvise, at han havde været i klammeri. Den forulempede, der havde fået alvorlige skader på kæbe og tænder, kunne heller ikke bidrage til opklaring af de faktiske forhold. Til gengæld kunne to dørmænd, der var indkaldt som vidner, med deres forklaringer kaste noget lys over episoden. Den ene dørmand havde set, at forulempede havde fået tre knytnæveslag inde på kroen, men det var med sikkerhed ikke tiltalte, der havde udøvet denne voldsgerning, forklarede vidnet. Den anden dørmand havde set, at forulempede havde fået et så voldsomt slag på kinden, da han kom udenfor, at han segnede om som en sæk. Vidnet havde i første omgang koncentreret sig om at hjælpe den voldsramte, derfor havde han ikke fået fat på voldsmanden. Men ved en efterfølgende fotokonfrontation havde han med 95 procents sikkerhed udpeget tiltalte som voldsmanden. I retten kunne han igen, med samme sikkerhedsprocent, genkende tiltalte som den, der havde slået. Det var en enig domsmandsret, der fandt tiltalte skyldig i at have slået den ene gang, men dommerne var ikke enige i sanktionen, idet en dommer stemte for, at dommen skulle være ubetinget, mens to dommere stemte for betinget fængsel med samfundstjeneste. Den betingede dom, som tiltalte modtog, har et års prøvetid og har vilkår om, at han skal udføre 50 timers samfundstjeneste indenfor et halvt år. I samme periode skal han være under tilsyn af kriminalforsorgen. Den forulempede unge mand havde fremsat et erstatningskrav på 14.800 kroner med forbehold for yderligere erstatning i tilfælde af varigt mén for skaderne på kind og tænder, men da der efter vidneudsagnene var tale om to ensartede voldshandlinger med forskellige voldsmænd, blev tiltalte ikke ikendt erstatningspligt. Den forulempede har dog mulighed for at få erstatning ved at ansøge Voldsoffererstatningsnævnet.