Lokalpolitik

Betinget ja til rensning af drikkevandet

Politikere vil se en handlingsplan med en tidshorisont, før kulfilter sættes op på Hjørring Vandværk

HJØRRING:Det drikkevand, Hjørring Vandværk pumper op i Bagterp vil om kort tid blive renset over et kulfilter. To gange har drikkevandet været forurenet med pesticider, og der er ingen grund til at tro på at vandet i de kommende år vil blive mirakuløst renere. Derfor giver Plan- og miljøudvalget nu grønt lys for rensning af drikkevandet fra den pesticidramte boring. - Vi giver et betinget ja. Hjørring Vandselskab skal først fremsende en handlingsplan, så vi ved hvordan det skal foregå, og i hvor lang tid, fortæller Per Harfeld (V), formand for plan- og miljøudvalget. Udvalget er ikke til sinds at give tilladelse til rensning på ubestemt tid, for målet er stadigvæk at kunne pumpe rent vand op fra undergrunden til forbrugerne. Den indsats, der nu gøres for at sikre grundvandet, vil dog ikke give sig udtryk i renere drikkevand de første mange år, så det er sandsynligt, at Hjørring Vandselskab kommer til at bede om tilladelse til rensning af drikkevandet mere end én gang. - I og med at vi ikke kan finde rent vand andre steder, er vi nødt til at sige ja - hvis vi får en ordentlig handlingsplan, konstaterer Per Harfeld. - Den giver vi vandselskabet et år til at få lavet, men de kan sikkert klare det hurtigere. Der er ingen sundhedsrisiko ved at drikke vandet i Hjørring indtil kulfiltret etableres. Selv i de tilfælde hvor grænseværdierne har været overskredet, har der ikke været nogen fare på færde, og det er fortsat muligt at blande evt. forurenet vand med rent, så grænseværdierne holdes i skak.