Lokalpolitik

Betinget o.k. til skicenter

AALBORG:Sjældent har Nordjyllands Amtsråd vel rystet så meget på hånden, som da man i går gav grønt lys for det meget omdiskuterede skicenter - Skicenter Nordjylland - i Frederikshavn. Det skinnede således meget tydeligt igennem flere indlæg, at tvivlen nagede adskillige amtsrådsmedlemmer. Men på den anden side bøjede man sig også for, at det er et enigt byråd i Frederikshavn, der kæmper for at få skicentret op at stå til trods for bl.a. de nærmeste naboers massive protest imod byggeplanerne. Men tvivl eller ej så var der alligevel 27 amtsrådsmedlemmer, der gav skicentret en godkendelse, som dog skal betegnes som en betinget godkendelse. Det var i øvrigt kun de to SF'ere Thomas Krog og Karl H. Bornhøft, socialdemokraten Poul Erik Andreasen og den radikale Gunhild Bach Nielsen, der stemte imod regionplantillægget. I den skriftlige indstilling til amtsrådsmødet i går - og dermed vedtagelsen - erkender såvel økonomiudvalg som amtsråd blankt, at "projektet hverken planlægningsmæssigt eller funktionelt er velbegrundet placeret i det foreslåede område i Frederikshavn vest". Endelig er der begået en såkaldt fodfejl af Frederikshavn Kommune forstået på den måde, at der arealmæssigt ikke er overensstemmelse mellem projektområde og lokalplanområde. Divergensen er på 1 ha. Amtsrådet vil nu have kommunen til at løse den manglende overensstemmelse, og det skal ske gennem en fornyet planlægning. Det vil bl.a. betyde en ny offentlig høringsfase på otte uger og dermed også en forsinkelse af det videre projektforløb. Formanden for amtets udvalg for teknik og miljø, Niels Kr. Kirketerp, havde selv noget svært ved at tro på de kommunale forventninger om et årligt besøgstal på 220.000 personer, heraf 170.000 aktive skiløbere. - Der er et hav af ting, der ligger i vejen for dette center, men da Frederikshavn tror på det, så er vi også parat med en opbakning trods alt, sagde Kirketerp. Flere politikere pegede således på, at Frederikshavn er og har været hårdt ramt på det beskæftigelsesmæssige område, og at man netop af den grund skulle være imødekommende fra amtets side. Udvalgets næstformand, Henrik Ringbæk Madsen (S): - Hvis jeg udelukkende skulle stemme med hjertet, så ville det blive et nej til skicentret. Men byen er hårdt ramt, og jeg vil lade fornuften sejre i denne situation og sige ja til projektet og dermed også ja til nye arbejdspladser og erhvervslivet. Gunhild Bach Nielsen (R) mente, at man tilsidesatte alt, hvis der blev sagt ja. - Det har fristet byrådet i Frederikshavn over evne, at der er kommet nogle mennesker forbi med en stor pose penge. - Projektet ødelægger værdifuld natur og skaber utålelige forhold for naboerne, der kommer til at leve i konstant støj. - Og set ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt er sagen jo nærmest helt tragikomisk, når man ser på, at der kun er ca. 10 stillinger i den, anførte Gunhild Bach Nielsen. Karl Erik Slynge, der er talsmand for investorerne, tror ikke, at amtsrådets betingelser får nogen betydning for realiseringen af Skicenter Nordjylland. Byrådet i Frederikshavn skal i øvrigt tage stilling til lokalplanforslaget på et ekstraordinært møde på onsdag i næste uge.

Forsiden