Politi

Betjent får lov at anke fartbøde

En fartbøde på 1000 kroner til en politiassistent fra Aalborg ender nu som en principsag i Vestre Landsret, og afgørelsen ventes at få betydning for alle landets politifolk.

Christian Søby, der er ansat i uropatruljen, fik for et år siden en bøde, da han hastede ind til politigården i Aalborg til en opgave. Han var blevet ringet op af sin chef, der bad ham om stille hurtigst muligt på arbejde, fordi politiet havde fået oplysninger om, at der skulle ske en overdragelse af våben i byens rockermiljø. Men på vej til politigården blitzede politiets egen fotovogn betjenten til 66 km/t på en strækning, hvor grænsen er 50 km/t. Sagen har allerede været behandlet i byretten i Aalborg, som gav statsadvokaten medhold i, at betjentens ærinde ikke kunne begrunde fartoverskridelsen. Derfor skulle bøden betales. Lille sejr Men Christian Søby mener, at afgørelsen er forkert og til skade for politiets arbejde. Derfor søgte han i foråret Procesbevillingsnævnet om at få sagen prøvet i landsretten, og nævnet har netop givet grønt lys til en ankesag. - Det er jeg vældig godt tilfreds med, og jeg ser det som en lille sejr på vejen. Det viser for det første, at nævnet anser sagen for at være principiel, og for det andet opfatter det også som et signal om, at sagen bør falde ud til betjentens fordel, siger advokat Jens Rye-Andersen, der fører sagen på vegne af Christian Søby. - Hvis man skal kunne regne med, at politiet når frem hurtigst muligt, når der sker alvorlige hændelser, er det afgørende, at denne sag falder ud til vores fordel, siger Jens Rye-Andersen, der allerede har skrevet til politimesteren i Aalborg og bedt ham om at betale bøden på 1000 kroner. Argumentet er, at politimesteren som arbejdsgiver har det overordnede ansvar. Det var ikke muligt i går at få en kommentar fra politiets øverste ledelse, men politimester Flemming Kjær har tidligere afvist at betale bøden. Også selv om han i sin tid indstillede til statsadvokaten, at betjenten ikke fik en bøde, fordi der var tale om særlige omstændigheder ved sagen. Christian Søby, der har været ansat i politiet i mange år, erkender, at det ikke er hans livret at gå op imod sin egen ledelse, men han føler, at det er nødvendigt. - For mig handler det ikke om de 1000 kroner, men jeg er skuffet over, at jeg selv skal betale en bøde for at udføre en tjenstlig ordre, som åbenbart var ulovlig. Der er også andre kolleger, der bliver kaldt ind på samme måde, og hvis de så får en bøde, kan det få den konsekvens, at vi må følge loven til punkt og prikke, og så kommer vi måske for sent til noget en dag.