Beton-anløbsbro ud til fjorden vakte opsigt

Lovligt at restaurere eksisterende privat anløbsbro i Stinesminde, mener myndighederne

STINESMINDE:Fremkomsten af en to meter bred og 15 meter lang anløbsbro i beton i Mariager Fjord ud for Teglværkssvinget 17 har vakt nogen opsigt i Stinesminde. Og efter at betonkanonen for tre måneder siden blev kørt i stilling og hældte beton ud over stensætningen i fjorden ud for den nyopførte udsigtsvilla, reagerede flere beboere med breve til kommunen. På de kanter vogter man i sagens natur over synlige forandringer i det idylliske fiskerleje. Men sandsynligvis har ægteparret Claus og Sanne Hosbond ikke gjort noget ulovligt. Ej heller, selv om "det da altid er en god ide at spørge først", som byggesagsbehandler Gerner Nielsen, Arden Kommune, udtrykker det. Der er nemlig tale om at sætte en eksisterende, omkring 70 år gammel anløbs- og badebro i stand. Det må man gerne. Også uden at søge om lov hos myndighederne. Forudsat, at der ikke er tale om en udvidelse af den bestående bro. Det er efter de gamle fotos at dømme ikke tilfældet. - Derfor overvejede vi end ikke at spørge først. For i modsætning til huset - som jo er nyopført, og hvor vi har været yderst påpasselige med at søge de fornødne tilladelser - så restaurerer vi jo blot en bestående bro, så den stilmæssigt fremstår fuldstændigt, som da den blev bygget i 30erne, forklarer Claus Hosbond. Sejlende pølsemand Parret ligger inde med flere gamle fotos fra den oprindelige anløbsbro - en såkaldt "slået bro" med 10 pæle til fortøjning, og som har været udgangspunkt for den aktuelle restaurering. Den nuværende bro afrundes af lidt færre pæle - nemlig syv. Fra anløbsbroen drager Claus Hosbond dagligt på arbejde. - Jeg er en slags sejlende pølsemand. I Mariager driver jeg nemlig Havnens Pølsebod, hvortil jeg hver dag sejler over med varer, fortæller han. Da Claus og Sanne Hosbond i 2002 købte boet efter afdøde Erik Dahlerup, var det egentlig hensigten at restaurere det gamle bindingsværkshus. Det afstod parret dog fra efter råd fra folk med forstand på byggeri. I stedet lod de i 2003 opføre en rødstensvilla i halvandet plan med 200 etagemeter under tag. Og med helt fri udsigt over fjorden på en lokalitet, hvor der for år tilbage er drevet både traktørsted, ishus og badeanstalt. Efter henvendelserne fra borgere har Gerner Nielsen, Aren Kommune, besigtiget både- og badebroen sammen med med sagsbehandler Christian Berthelsen fra Nordjyllands Amts Naturkontor, hvorunder sagen reelt hører. Begge vurderer, at den nye bro opfylder betingelserne for en lovliggørelse. - Hvis en eksisterende bro forfalder, må man gerne sætte den i stand. Derfor indstiller vi til Kystdirektoratet, at broen lovliggøres, siger Christian Berthelsen fra Nordjyllands Amts Naturkontor. At sagen skal afsluttes hos direktoratet skyldes alene den omstændighed, at der er tale om en både- og badebro fra før 1975, der ikke står på pæle.