Betonegoist

MINISTRE:Villy Søvndal udtalte ønske om at afskaffe private sygehuse inden for ca. 10 år. Bertel Haarder kaldte ham betonsocialist. Den vil jeg lade gå tilbage til Haarder: Betonegoist. Jeg har intet imod privathospitaler, vel at mærke på lige vilkår, men Haarders lovprisninger accepterer jeg ikke. Privathospitalerne plukker patienter ud og undgår alle, som kan være i risiko for komplikationer. Alligevel får personalet højere løn end i det offentlige. Disse penge kunne være brugt mere hensigtsmæssigt. Det offentlige tager selvfølgelig alt. Det drejer sig om menneskers ve og vel. Lad være med at skjule det og lyve, så det driver. Senere på dagen taler socialminister Benedikte Kiær og luksuspleje til plejehjemsbeboere, hvis pengepungen er i orden. Nej, på vore plejehjem skal der være ens behandling efter behov, ikke efter pengepung. Forskelsbehandling synes desværre at kendetegne socialministeren. Betonegoist Benedikte Kiærs retorik falder jeg ikke for. I eget hjem vil jeg forkæle mig selv efter evner og behov.