Akvakultur

Betonkummer skal stoppe fartdjævle

Politikere og følgegruppe er enige om, hvordan Løgstørvejs svage trafikanter skal sikres

HOBRO:Betonkummer placeret strategisk rigtige steder skal stoppe de fart- djævle, som med vanvittige hastigheder har plaget både svage trafikanter og beboerne langs Løgstørvej i Hobro. 12 kummer - betonrør, om man vil - placeres på vejen fra Ølsvej til Døstrupvej. De bliver flytbare, således at de i påkommende tilfælde relativt hurtigt kan fjernes - men også sådan at placeringerne kan justeres, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt af den ene eller anden årsag. Betonkummerne er kun et af flere tiltag mod fartsynderne, og selv om teknisk udvalg er stoppet op ved en relativ billig løsning til omkring 200.000 kr., har udvalgsformand Preben Christensen (S) en klar tro på, at man nu får farten ned på det niveau, hvor den hører hjemme på en vej, hvor der færdes mange cyklister - først og fremmest børn på vej til og fra Rosendalskolen, idrætshal m.v.. - Det vil sige en hastighed på maksimalt 50 km/t - og gerne helt ned på 40 km/t, siger Preben Christensen. Det sidste har været et klart ønske fra den følgegruppe, der har været inddraget i hele sagsforløbet, men gruppen må slå sig til tåls med, at der kun opsættes blå skilte, som afspejler en opfordring til bilisterne om højst at køre 40 km/t. Det er ikke et egentligt påbud. I givet fald skulle 40 km/t-skiltene være røde. Skildpadderne væk Betonkummer og 40 km/t skilte kan forhåbentlig løse de fleste af problemerne på den største del af strækningen, men dog ikke på det sted, hvor forretningen Merko er placeret - altså ved Ølsvejs udmunding i Løgstørvej. Det anses for at være et af knudepunkterne i hele projektet. Derfor går man på dette sted ekstraordinært til værks. For det første fjernes de to skildpadder - forhøjninger i brosten - som blev anlagt for få år siden i forsøget på at få bilisterne til at lette foden fra speederen. Skildpadderne har ganske enkelt ikke indfriet forventningerne. - Mange bilister respekterer dem ikke. I stedet for at tage farten af vognen, styrer de ind over cykelbanen, hvor der ikke er forhøjninger. Derved får skildpadderne modsat effekt. De er med til at udsætte cyklisterne for en endnu større risiko, forklarer Preben Christensen. Mange af Merko’ s kunder har også for vane at parkere lige ud for forretningen, når de er inde for at handle. Derved kan der opstå unødvendige, farlige situationer. For at eliminere den risiko, er det bestemt, at der skal opsættes nogle stelere masge til dem, der for ikke så lang tid siden blev placeret ud for bagerforretningen på Banegårdsvej. Erfaringerne herfra har været ganske gode. Mellem stelerne på Løgstørvej opmales der to-tre parkeringsbåse, således at kunderne får andre muligheder end de P-pladser, der er i tilknytning til selve forretningen. Endelig har blikket været rettet mod fodgængerovergangen med torontolys ud for Merko. Den er ikke placeret hensigtsmæssigt, da mange kunder parkerer hen over den. Derfor vil fodgængerovergangen blive flyttet længere mod vest. Lige præcis hvor den placeres, er endnu ikke afgjort. Preben Christensen glæder sig over, at følgegruppen har været med hele vejen, og at der er enighed om projektet. - Men jeg ved da også godt, at det projekt, vi nu udfører, ikke er det optimale. Følgegruppen havde oprindeligt fortrukket et projekt med delt fortov og cykelsti og med kantsten mod kørebane. Det vil bare koste mindst to mio. kr. Det er der ikke råd til i øjeblikket, og derfor har vi i fællesskab valgt den alternative løsning, siger Preben Christensen. Han forventer, at arbejdet vil blive udført i det tidlige forår.