Lokalpolitik

Betontagsten dur bare ikke

Lokalplanen siger græstørv, bølgeeternit, tagpap eller skifer. Og så dur det altså ikke at lægge betontagsten på nye sommerhuse ved Stinesminde.

Et byggefirma har søgt om dispensation, men det afviser kommunens tekniske udvalg at give. Til gengæld er politikerne mere medgørlige, hvad angår tagenes hældning. Reglerne siger mellem 15 og 25 grader, men byggefirmaet må godt lægge tag på med op til 30 graders hældning. Lokalplanen giver mulighed for at bygge 15 sommerhuse i en ny udstykning i den nordlige udkant af Stinesminde.