Bettefandens Øl-laug er skabt

ENTUSIASTER:En snes øl-entusiaster i Skørping har nu stiftet Bettefandens Øl-laug, som fik en bestyrelse på tre medlemmer: John Jensen, Marthin Nygaard og Niels Jacobsen. På den stiftende generalforsamling blev man også enige om at mødes cirka hveranden måned om interessen for godt øl. Næste gang bliver allerede midt i maj, hvor emnet bliver "håndbryg", som flere af medlemmerne selv dyrker. Øl-lauget vedtog også et sæt vedtægter og nedfældede en alkoholpolitik, som slår fast, at man i lauget drikker øl for at smage, ikke for at blive fuld. Man vil simpelt hen ikke acceptere, hvis nogen efter et laugsmøde sætter sig "ind i sin bil med en ordentlig sidevind", som John Jensen udtrykker det. Derfor får bestyrelsen mulighed for at give karantæne til medlemmer, der overtræder reglerne, og karantænen kan senere veksles til en egentlig eksklusion, som der dog skal en generalforsamling til at beslutte. Bettefandens Øl-laug har en hjemmeside på adressen www.bettefanden.net.