EMNER

Betydningsfulde forældre

MOBNING:Jeg har ligesom Lene Eriksen (NORDJYSKE 19. januar) hørt Aage Larsen fortælle om projekt ”Den gode klasse”. LE er af den opfattelse, at Aage Larsens foredrag er direkte skadeligt i en mobningsdebat, da han ifølge LE udelukkende lader det være et forældreansvar at undgå mobning i skolen. Jeg forstår ikke helt LEs noget forenklede betragtninger. Den 18. januar deltog jeg i et årsmøde på Vesterkærets skole, hvor hovedtemaet netop var ”Den gode klasse”. Et meget spændende projekt med henblik på at forebygge og bekæmpe mobning, og gøre ALLE klasser i Aalborg kommune til byens bedste klasse. Et projekt hvor der er afsat faglig bistand, penge og timer til, at alle forældre kan få chancen for at tale med hinanden og med de lærere og pædagoger, der er tilknyttet klassen. En samtale som gerne skal munde ud i, at forældrene bedre forstår og respekterer hinanden. Dette er selvsagt et væsentligt omdrejningspunkt, netop fordi børnene kommer fra meget forskellige hjem med meget forskellige kulturer, normer, værdier og sprog. Forældrene er de mest betydningsfulde voksne i børns liv, og derfor er de også nøglefigurer i forbindelse med trivsel i klassen. Hvis forældrene bliver hinandens gode ”Klassekammerater”, så er der etableret en solid bund i arbejdet med det sociale miljø i klassen. Aage Larsen har fokus på forældresiden, men han gør OGSÅ meget ud af, både i foredraget og i et brev til alle forældre, at understrege, at der sideløbende med forældrearbejdet skal afholdes børnemøder i klassen. Her er det hensigten, at lærere/pædagoger skal medvirke til, at børnene lærer at lytte til hinanden, tager hinanden alvorligt, lærer at forstå hinanden etc. For mig at se, kan projektet ”Den gode klasse” kun være et positivt tiltag og et værdifuldt bidrag i arbejdet med at udvikle sunde sociale miljøer i klasserne og derved forebygge og bekæmpe modning.