EMNER

Bevægelse og samvær ved hallerne

{ ARDEN: Motionstilbuddet Bevægelse og Samvær for ældre flytter nu permanent til Arden Hallerne. Erfaringsvis har nemlig ikke alle ældre lyst til eller mulighed for at gøre turen ud til Stabelpladsen, når vinter bliver til forår, og man traditionelt rykker fra hallerne til skoven. Derfor holder Bevægelse og Samvær sig nu til Arden Hallerne. Inde såvel som ude - ved boldbanerne. Foreningsmæssigt hører aktiviteten i øvrigt under Jarl Arden.

Forsiden