Hospitaler

Bevar alle pladser

SYGEHUS:Det er bekymrende, at man i medierne de seneste dage har kunnet læse om sygehusledelsens forslag om at reducere antallet af sengepladser på Dronninglund Sygehus med 20 senge. Selv om der på sygehusområdet er krav om besparelser, undrer det mig meget, at ledelsen lægger op til, at besparelserne så kraftigt skal ramme et velfungerende sygehus som Dronninglund. Dronninglund Sygehus drives effektivt med en rationel drift, god økonomi, lav udgift pr. seng, kompetent og dygtigt personale og en høj grad af brugertilfredshed. Selv om belægningen på de medicinske afsnit i Dronninglund er god, vil man her i spidsbelastningssituationer kunne afhjælpe, at patienterne skal ligge på gangene på de almene, medicinske afdelinger på f.eks. Aalborg Sygehus. - i stedet kan patienterne få en mindst lige så god og faglig kompetent behandling med højt serviceniveau på Dronninglund Sygehus, og med rummelighed i overskuelige rammer. Og der er jo ikke længere fra Aalborg til Dronninglund end fra Dronninglund til Aalborg. Det er vigtigt, at Dronninglund Sygehus fremtidigt har det hidtidige antal sengepladser for fortsat at kunne opretholde en faglig og økonomisk bæredygtig enhed, der kan rumme kroniske syge og akutte indlæggelser. Den foreslåede reduktion kan gøre det vanskeligt fremtidigt at drive et effektivt sygehus, hvorfor jeg indtrængende vil opfordre regionspolitikerne til at stå ved beslutningen ved vedtagelsen af budget 2011 - at besparelserne ikke måtte få strukturelle konsekvenser. Er lukning af en hel sengeafdeling og en reduktion med 20 sengepladser ud af 60 ikke en strukturel ændring? Det kan også undre, at det har været fremført som begrundelse, at bygningerne i Dronninglund er nedslidte. Det mener jeg ikke, kan bruges som begrundelse sammenlignet med andre steder, og endvidere er der for nylig indviet en ny modtagelse i Dronninglund, som har været med til at højne standarden. Regionsrådet har en politik om at vægte lokalsamfundene og en decentral udvikling. Den effektuerer man ikke ved at reducere aktivitetsniveauet i lokalsamfundene i regionen. For befolkningen, lokale institutioner, virksomheder og arbejdspladser Dronninglund og hele området er det i den sammenhæng af vital betydning at opretholde aktivitetsniveauet på Dronninglund sygehus - liv i sygehuset vil også betyde liv i omegnen. Jeg har fortsat tiltro til, at I regionspolitikere vil bruge jeres sunde fornuft og ikke reducerer sengepladserne på Dronninglund Sygehus. Der må være bedre alternativer, som jeg her indtrængende opfordrer jer til gøre brug af.

Forsiden