Aalborg

Bevar biblioteket Skipperen

BIBLIOTEKER:På borgermødet arrangeret af Skipper Samrådet mødte over 100 engagerede borgere fra kvarteret omkring Skipperen op for at gøre politikerne opmærksomme på, at det er et fejltrin at fratage kvarteret det sidste kulturelle samlingssted. I disse centraliseringens tider er kvarteret i politikernes øjne tilsyneladende blot et trafikeret område, der skal passeres for at komme fra Midtbyen til City Syd. De har glemt, at det er sted med mange boligområder, der også har behov for et lokalt liv, et samlingssted med muligheder og kvaliteter omkring det lille bycentrum ved Skipperen. Trods mangel på et fælles navn, der entydigt definerer kvarteret, er der et stort sammenhold i det område, Skipper Samrådet dækker, nemlig Kærby, Hobrovejs- og Kornblomstkvarteret samt Stjernekvarteret. Kvarteret er trængt fra mange sider. Sygehuset har udviklet sig i flere etaper. Ved planlægningen af Medicinerhuset stod det klart for Skipper Samrådet, at vi ikke havde mulighed for at påvirke beslutningen om at få sygehuset placeret uden for byen. Sammen med Beboerforeningen Kærlundsmarken fik vi indflydelse på valget af arkitektforslag og fik bevaret den gamle hovedbygning, som passer til stilen i kvarteret i øvrigt. Men dermed er ikke alt bare lutter idyl. Vi er som andre borgere glade for at have et velfungerende landsdelssygehus. Lokalsygehus er det ikke, og som nabo bliver du ligeså vel indlagt på andre sygehuse i amtet, hvis det passer med speciale og sengeplads. En så stor nabo giver også ulemper, den væsentligste er den voldsomme trafik af udrykningskøretøjer, patienter, pårørende, personale og varer. Det lever vi med. Nu får sygehuset sandsynligvis yderligere vokseværk, da Regionen har købt det grønne friareal, der ligger bag Urbancentret. Mon ikke vi får endnu en udvidelse inden længe? I forvejen har amtet lånt det grønne anlæg på Rømersvej til midlertidigt parkeringsareal, indtil Medicinerhuset stod færdigt. Det har det gjort i snart 1 år, men trods flere rykkere er den lovede retablering af vores grønne område endnu ikke påbegyndt. Vi venter stadig på at få en forklaring.