Børnepasning

Bevar Børnehuset - og livet i Thorshøj

Læserindlæg taler for at bevare Thorshøj Børnehus

BÆREDYGTIG:Jeg synes desværre, at udviklingen inden for daginstitutioner er et faldende antal af selvejende institutioner. Desværre, fordi de selvejende institutioner bl.a. bidrager med en større variation i pasningstilbuddene, større ansvar og indflydelse. I og med at kommunen ændrer deres struktur og arbejder under begrebet helhedsplan og stordrift, indsnævres rammerne for de selvejende institutioner, og dermed begrænses råderummet. Det er vigtigt, at der stadig er plads til de børn og forældre, der vælger at lade deres børn passe i en lille og tryg institution. Vores børnehave er et godt alternativ til Østervrås store institution. Tæt samarbejde Eftersom børnehuset er en integreret institution, der rummer børn i alderen fra 3 - 10 år, er den trods sin forholdsvis lille størrelse meget bæredygtig. Bl.a. fordi den drives med et tæt samarbejde imellem børnehavebørnene og klubbørnene, og derved kan udnytte de personalemæssige ressourcer på tværs af de to huse. Desuden mener jeg, at andre faktorer har indflydelse, når vi snakker om begrebet bæredygtighed. Vores børnehave er bæredygtig pga. medarbejdernes store engagement og fleksibilitet og forældrenes opbakning og medleven. Efterspørgsel Ja, om vores børnehus er bæredygtig, kan vel næsten kun afgøres af efterspørgselen og brugernes tilfredshed med institutionen. Lad os få lov til at bevise, at vi med en lille institution stadig kan opretholde bæredygtighed - økonomisk, ledelsesmæssig og pædagogisk bæredygtighed. Lad os vise hvad vi er værd! Giv os frirum og albuerum til selv at tilrettelægge vores drift. Pasning og arbejde Én af mange ting, der ved en eventuel lukning, kan komme til at fylde meget i børnefamilierne i og omkring Thorshøj, er logistikken i forhold til børnepasning og arbejde. For at vi kan nå at aflevere og hente vores børn, er det vigtigt, at I bevarer byens børnehus. Kommunen har for nyligt indført begrænsede åbningstider i daginstitutionerne. For os, som bor i et yderområde, og som derfor oftest har et øget transportbehov, kan en sådan begrænsning medføre vanskeligheder med at få enderne til at nå sammen. Overvej andre løsninger Jeg har stor respekt for jeres arbejde med at få kommunens budget til at hænge sammen. Men jeg håber, at I endnu engang overvejer, om der kunne findes andre løsninger på besparelser end at opsige driftsaftalen med Thorshøj Børnehus, således at vi kan bevare Børnehuset under nuværende vilkår. For alle i Thorshøj - og selvfølgelig ikke mindst os med børn, der er tilknyttet Thorshøj Børnehus, har det stor betydning, at børnehuset kan fortsætte og være et samlingspunkt i byen. Så kære folkevalgte, vis os opbakning og tal vores sag, som vi har valgt jer til og bevar vores tillid. Tænk jer nu rigtig godt om, inden I fjerner en særdeles velfungerende børnehave fra landkortet.