Affald

Bevar de små genbrugspladser

Omkring 90 borgere var mødt frem til forbrugermøde om affald for at kæmpe for deres genbrugspladser

DRONNINGLUND:Hvis politikerne og AVV nogensinde har været i tvivl om, hvad borgerne i den gamle Dronninglund Kommune mener om den fremtidige struktur for genbrugspladserne, så må det nu stå lysende klart efter onsdagens forbrugermøde i Sognegården i Dronninglund. Beslutningstagerne fik nemlig et meget klart budskab at gå hjem på: Bevar de små genbrugspladser. Det var Forsyningsudvalget i Brønderslev Kommune, der havde indkaldt til mødet, for at informere borgerne om forholdene på affaldsområdet, efter at den østlige del af kommune nu også er blevet en del af AVV. Både udvalgsmedlemmer, forvaltning og repræsentanter fra AVV deltog i mødet. Panelet brugte over en time på en grundig gennemgang af AVVs virksomhed, serviceydelser og opbygning. Men det var tydeligt, at det slet ikke var det, de fremmødte var kommet for at høre om, og efter en time brød borgerne ind, og gjorde i en meget bestemt tone klart, hvad der skulle diskuteres. En stor del af de fremmødte kom nemlig fra de byer, hvor genbrugspladserne er truet af lukning. - Hvorfor skal der køre 100 biler med trailer efter hinanden til genbrugspladserne i Hjallerup eller Dronninglund, når man kan nøjes med en lastbil til at køre affaldet fra de små genbrugspladser. Det kan da ikke være godt for miljøet? Det er en beslutning der er taget med hovedet under armen, lød det fra Poul Erik Andreasen, der næsten fik stående ovationer for sit indlæg. Han var dog langt fra den eneste, der benyttede mødet til at udtrykke sin store undren over beslutningen om at lukke de små pladser. Svært at forklare Både politikerne og AVV viste dog forståelse for, at borgerne er kede af at miste deres genbrugspladser. Og der blev gjort et ihærdigt forsøg på at forklare baggrunden for lukningerne. - Jeg kan godt forstå, at I gerne vil beholde pladserne. Men der er fortsat skærpede krav fra myndighederne, og skal der være økonomi i det, så er det med at finde en balance. Derfor har vi valgt en mellemvej mellem de helt store pladser og de helt små ud fra den betragtning, at der skal være stordriftsfordele samtidig med at vi tager hensyn til borgerne, sagde formand for Forsyningsudvalget, Jens Fjendbo Jensen (V). - Derfor har vi også et princip om, at borgerne ikke må køre længere en seks til syv kilometer for at komme til en genbrugsplads. Og det er ud fra tanken om, at man alligevel er ude at køre, når man skal på genbrugspladsen, tilføjede formanden for AVV, Birthe Andersen (V). - Jeg kom her i aften for at få argumenter for, hvorfor man lukker de små pladser, og det har jeg ikke fået. Så bevar da pladserne - det er det borgerne ønsker, lød det fra Hildo Rasmussen. Opfordring til at lytte Men selvom politikere og AVV gjorde et ihærdigt forsøg på at forklare baggrunden for lukningerne af de små genbrugspladser, så var det tydeligt, at holdningen blandt de fremmødte var den samme som før mødet. Som mødet skred frem blev tonen dog noget mere imødekommende fra begge sider. Byrådsmedlem Bendt Danielsen (Borgerlisten) forsøgte endda at skabe bro mellem de to parter. - Jeg mener også, at vi skal have så mange pladser, som det er muligt. Og jeg vil gerne opfordre til, at man er åben overfor at have så mange pladser som muligt, sagde han. Også Martin Rishøj (V), der er medlem af Forsyningsudvalget, opfordrede til at lytte til holdningen blandt de fremmødte. - Jeg vil gerne have undersøgt, om der er en mulighed for, at de små pladser kan opretholdes, sagde han. Både AVV og Jens Fjendbo (V) kvitterede ved at love, at der ville blive lyttet til alle synspunkter.