Ældreforhold

Bevar den velfungerende snerydningsordning

I Dron­ning­lund er det et øns­ke at bi­be­hol­de snerydningsordningen. Ar­kiv­fo­to

I Dron­ning­lund er det et øns­ke at bi­be­hol­de snerydningsordningen. Ar­kiv­fo­to

SNERYDNING:I forord til Lokalbogen 2007 skriver borgmester Mikael Klitgaard blandt andet ¿Nye tider - ny kommune. Som borgmester er det mit håb, at vi med kommunesammenlægningen vil være i stand til at yde en endnu bedre service end hidtil - tæt på borgerne, men samtidig med helheden for øje¿. Det er gode ord fra borgmesteren, og de ældre slog sig til ro med, at bare det kunne blive, som de havde det med den service, de modtog fra Dronninglund Kommune, så var de tilfredse. Allerede i juli, hvor de ældre, der er visiteret til omsorg, hjemmehjælp, rengøring og lignende af kommunens visitator, spurgte mig, hvornår de skulle indbetale det af kommunen fastsatte beløb for snerydning for vinteren 2007-2008, da det var skik at betale forud i august. I den anledning henvendte jeg mig til kommunens borgerservicekontor om oplysning og blev ringet op af borgmester Mikael Klitgaard, der oplyste, at denne ordning var afskaffet, da kommunen ikke kunne gøre det så billigt som de private entreprenører. Og i brev fra borgmesteren (8. august) oplyses ¿Med hensyn til dit spørgsmål om snerydning er det korrekt, at kommunen ikke længere yder tilskud hertil, og det er desværre heller ikke muligt at få tilskud til snerydning via hjemmeserviceordningen¿. Fra de ældres side er der i dette tilfælde jo ikke tale om at modtage tilskud til snerydningen, men som tidligere at betale den pris, som kommunen altid selv har fastsat som sit dækningsbidrag. I det udsendte materiale til de ældre er der på tre A-4-sider anført samtlige de entreprenører, der er anvist til at udføre kommende snerydning, så det er nu op til de svagelige ældre at kontakte ét af disse firmaer og forhøre sig om prisen, som det fremgår af det fremsendte. ¿Brugeren af ordningen retter selv henvendelse til et firma for at få en aftale i stand, og parterne aftaler selv prisen for det arbejde, der udføres.¿ Om udgiften til snerydning bliver billigere end den tidligere kommunale ordning, må tiden så vise. I NORDJYSKE Stiftstidende 21. september har byrådsmedlem Steen Christensen et udmærket indlæg i lokaldebat, hvor han varmt taler de svagelige ældres sag og oplyser, at ¿økonomisk hviler ordningen i sig selv, for borgeren betaler den fulde pris for snerydningen¿. Og dertil har jeg at sige, at således har borgeren også altid forstået det, da de alle har betalt den af kommunens udregnede nødvendige pris for dette arbejdes udførelse. Jeg er enig med Steen Christensen i, at det er meget fattigt, at Brønderslev Kommune ikke vil servicere de svageste borgere med denne snerydning. Det er jo ældre, som hvis de havde kræfter som tidligere, ikke ville bede om hjælp hertil, og derfor har bare betalt, hvad kommunen har udregnet, det til i kroner og øre. Jeg håber meget, at Steen Christensen og de 10 øvrige byrådsmedlemmer, som har stemt for bevarelse af den for de svageste ældre værdifulde og højt skattede snerydningsordning må få held til at få ført den tilbage. det fortjener de svage ældre, som har tjent samfundet i utallige år, men her hvor kræfterne ikke mere slår til, beder de om hjælp og vil betale som før.