- Bevar dog skolebestyrelserne

INDFLYDELSE:Torsdag kunne man her i avisen læse, at den konstituerede skoleleder for Farstrup skole, Torben Pedersen, anser det for upraktisk med to skolebestyrelser i skoleområde vest, og at det ikke gavner de små . Jeg mener netop, at Sebber Skoles mulighed for overlevelse ligger i at have sin egen skolebestyrelse, der medvirker til at give Sebber skole sin helt egen profil, og den kendsgerning har jeg som forælder helt bevidst valgt skole udfra. Forældreindflydelsen er vigtig for at skabe og opretholde skolens profil. Arbejdet i en skolebestyrelse kræver interesse, forældreengagementet og tid - alt sammen noget forældre har i forhold til den skole, hvor deres børn går. Derfor er det også vigtigt, at hver skole har sin egen skolebestyrelse. Jeg synes, det er meget beklageligt, at en skoleleder kan anse samarbejde med to skolebestyrelser for upraktisk. For mig ville den rette leder blot finde det udfordrende. Hvis Torben Pedersen udtaler sig på vegne af sin skolebestyrelse, er der efter min mening ikke grundlag for et fornuftigt og ligeværdigt samarbejde mellem forældre til børn på Sebber skole og forældre til børn på Farstrup skole i en fælles skolebestyrelse. Såfremt Torben Pedersen udtaler sig på egne vegne, uden opbakning fra sin skolebestyrelse, ja så er jeg faktisk endnu mere bekymret. Jeg kan læse, at Torben Pedersen er konstitueret leder frem til april 2004. De i avisen frembragte synspunkter falder helt i tråd med det forslag til skolestrukturændringer, som Venstre med børne- og kulturudvalgsformand Jack Jensen i spidsen har vedtaget i byrådet, og som nu er sendt til høring i kommunen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om Torben Pedersen med disse udtalelser er ved at bringe sig i position som kandidat, når skoleinspektørstillingen på Farstrup skole, skal besættes til foråret . For det er jo netop børne- og kulturudvalget, endnu engang med Jack Jensen i spidsen, der ansætter den kommende leder af Farstrup skole.