Bevar efterlønnen

LEDIGHED:2010 er endnu ny, trods det har vi da oplevet meget fra en regering, som tonser rundt for at finde fodfæste i det glatte vintervejr. Regeringspartneren Det Konservative Folkepartis leder Lene Espersen mener selv. at hun har fundet de vises sten ved at kunne fjerne efterlønnen p.g-a. den økonomiske situation og staten ikke har råd til efterlønsordningen, trods en klokkeklar velfærdsaftale fra 20. juni 2006, hvor der var bred enighed i Folketinget om at lade efterlønnen hvile til år 2019. Som oplæg til velfærdsaftalen var bl.a. at ændre efterlønsordningen med et år fra 2019 begrundet i, at levelængden er øget med to år sammen med formodet mangel på arbejdskraft til den tid, ganske fornuftigt. Det er da kun inde på Christiansborg, hvor der er borgerlige levebrødspolitikere, som kan have sådan et synspunkt. Hvad ville der ske i dag, hvis der ingen efterløn var mulig? Der ville være over 100.000 flere i arbejdsløshedskøen. Der er så rigelig i forvejen, som mangler et arbejde, og mange af dem, som er arbejdsledige har ikke et ønske om at gå på efterløn men bliver tvunget fordi efterlønsreglerne siger at man skal gå på efterløn som 60 årig hvis man er arbejdsledig Den siddende regering interesserer sig tilsyneladende sig ikke meget om de ledige, der kommer da ikke nogen initiativer som rykker! Prognoserne siger, at mange af de arbejdspladser, som er nedlagt inden for det sidste år ikke vil genopstå …. i Danmark! For mig er det uforståeligt, at det skulle være socialpolitik i 2010 at fremsætte forslag om at lade en gruppe af ældre medborgere betale regningen for regeringens forfejlede økonomiske politik. Dem som er på efterløn har da selv indbetalt til ordningen så snart det var muligt, ellers kommer der jo ingen udbetaling. Som incitament for at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet længere kunne der måske være ide i at forhøje godtgørelsen for at udskyde efterlønnen. Det må da have en højere samfundseffekt, sammenlignet med rødvinsreformen, da der vil blive indbetalt skat af hver optjente krone i 5 år.