Aalborg

Bevar fond

TRYG:Som forsikringstager har jeg stemmeret til repræsentantskabet i TryghedsGruppen og har forsøgt at gennemskue, hvad der sker omkring dette valg. J. Astrup Hansen (ved at ”google” ham ser jeg, at sine erfaringer har han gennem ledelsesarbejde i Midtbank og EBH, Fjerritslev) har kastet sig ud i kampen om nedlæggelse af TrygFonden på vegne af små forsikringstagere, bl.a. mig. Det vil jeg gerne frabede mig. Her i hjemmet er vi rigtig tilfredse med, at fonde kan træde til, når egne midler ikke rækker. Børnehavens legeplads, skolens studietur, de unges studieophold, plejehjemmets bus, koncerter og teateroplevelser, sommerferieophold i feriefondes huse samt alle Tryg-fondens aktiviteter. Alt dette ville have været anderledes, om ikke fondsmidler havde været til stede. Så korstoget mod TrygFonden følges nok med størst glæde af de ”sorte fugle” (læs: revisorer og advokater for slet ikke at nævne Skat), der vil være parate, når ”byttet” er nedlagt. Annagrethe Ejerskov Stolpedalsvej 43, 9000 Aalborg ejerskov@stofanet.dk