EMNER

Bevar forsamlingshuse

Åbent brev til Folketingets politiske partier: Undertegnede Landsforeninger - ”Danske Forsamlingshuse” og ”Landsbyerne i Danmark” - henvender sig hermed til Folketingets politiske partier for at gøre opmærksom på, at mange af vore forsamlingshuse er i alvorlig økonomisk krise og for at foreslå, at de danske forsamlingshuse kan blive tilgodeset i en evt. kommende energirenoveringspakke.

De danske forsamlingshuse er en af vore nationale stoltheder, og Danmark kaldes med rette for forsamlingshusenes og foreningernes land. Forsamlingshusene var rundet af det nye demokrati, der voksede frem i 1800-tallets slutning, og forsamlingshusene blev rygraden i nærdemokratiet, foreningslivet og det folkelige fællesskab. Forsamlingshusene har siden været landsbysamfundenes uundværlige mødested og danner ramme om lokalsamfundets mange aktiviteter. På landsplan har der i Danmark været ca. 1700 forsamlingshuse. I dag nærmer vi os 1100 eksisterende forsamlingshuse. Forsamlingshusbestyrelserne har i alle årene gjort en enestående frivillig indsats for at vedligeholde de gamle huse og hermed skabe tidssvarende rammer for lokalsamfundenes mange aktiviteter. Men som det fremgår af dagspressen landet over, har mange af vore hæderkronede forsamlingshuse i dag store økonomiske problemer i forbindelse med større renoveringer. Som det også fremgår af dagspressen, ser flere og flere forsamlingshusbestyrelser sig ikke økonomisk i stand til at renovere forsamlingshusenes tag, vinduer, isolering, sanitære forhold, køkken, varmeanlæg, gulve, scene m.v. Hvert fjerde af vore forsamlingshuse må dreje nøglen, hvis der ikke kommer økonomisk hjælp. ”Danske Forsamlingshuse” og Landsbyerne i Danmark” skal derfor foreslå, at forsamlingshusene ved en evt. kommende energirenoveringspakke får en forsamlingshuspulje på 200 millioner kroner. Forsamlingshusrenoveringer vil redde vore forsamlingshuse, mindske energiforbrug og gavne miljøet.