Bevar jobcentre

Borgerne har givet mandat til en ny regering. En regering, der lytter, handler og vil i dialog med de rigtige fagforeninger. I stedet for, som den tidligere regering, der lod, som om man lyttede.

Så skulle man jo tro, at alt var godt. Jo, jo, men så er det så også vigtigt, at vi som fagforeninger kan finde ud af at samarbejde, om de rigtige løsninger. På LO's kongres gjorde jeg det tydeligt, at man i LO skal arbejde for at bevare jobcentrene i kommunal regi. Det mener jeg, fordi mine HK-medlemmer i kommunerne faktisk yder et rigtig godt og meget kvalificeret stykke arbejde. Det har været en stor og svær proces, at få AF systemet og det kommunale system til at fungere, som en enhed. Det er lykkes, takke være mine gode kolleger, både fra AF og kommunerne. Man har fået indarbejdet det bedste fra begge systemer, således vi i dag, efter fire år, har nogle meget velfungerede jobcentre. Og det er endda i en tid, hvor der bliver flere og flere arbejdsløse. Efter fire år mangler der stadigvæk nogle ting, der skal ændres. Men meget af ændringerne er ny lovgivning. Det er den tidligere regerings mange bøvlede regler, dobbelt administration, kontrol og alt for meget papirarbejde, der skal fjernes. Det regner jeg med sker snarest, med den nuværende regering. Herudover skal vi have en drøftelse af, hvordan man kan få et endnu bedre samarbejde mellem jobcentrene, A-kasserne, virksomhederne og uddannelsesstederne. Der skal aftales regionale beskæftigelsespolitiker, kommunerne imellem, som skal passe ind i en samlede landsdækkende beskæftigelsespolitik, som skal afspejle de forskelligheder og vilkår, man har i de enkelte regioner. Der skal være større fleksibilitet i forhold til, at man kan lave en meget stor grad af individuel handleplan, som er afpasset, til den enkelte lediges behov og ønsker, som passer ind i de lokale beskæftigelses- og uddannelsespolitiske, muligheder og behov. På det grundlag må jeg kraftigt og tydeligt sige, at jobcentrene er kommet for at blive, i den enkelte kommune. Vi skal ikke igen have en stor reform, her blot fire år efter. Det vil være spild af gode personaleressourcer, som bliver brug på systemer, i stedet for at bruge ressourcerne på de ledige.