Bevar Kongerslev Bibliotek

BESPARELSE:Åbent brev til Sammenlægningsudvalget: Det er med stor beklagelse, at vi læser, at Kongerslev folkebibliotek er lukningstruet. Som ugentlige brugere vil det være et stort tab for os voksne, men især for vores børn. Der tales så meget om børn og læsning. For at styrke børnenes læsning må vi give dem optimale muligheder i form af et bibliotek der ligger i nærmiljøet, hvor børnene har mulighed for at kigge, læse og låne bøger, så de, når de er små, finder det spændende med bøger og læsning. Vi må sørge for at børnenes interesse for læsning bliver vakt, allerede inden skolealderen, og hvad er mere oplagt sted til dette, end et bibliotek. Vores bibliotek er byens eneste kulturelle samlingssted; udover bogudlån er der udstillinger fra lokale kunstnere og børn fra byens daginstitutioner. Derudover opføres der teaterforestillinger for børn og institutioner fra lokalområdet. Biblioteket bliver regelmæssigt benyttet af institutionerne i området, og bliver vores bibliotek lukket, vil det for mange af disse børn betyde, at de aldrig får kendskab til et bibliotek og dermed adgang til mange forskellige bøger. Og ser man nærmere på mange af de undersøgelser, der er lavet omkring børn og læsning, ser man jo ganske tydeligt hvor vigtigt det er, at børnene har adgang til bøger! Kongerslev ligger alleryderst i kommunens sydøstlige ende. Bliver vores bibliotek lukket får vi minimum 15 km. til nærmeste bibliotek, eller 25 km. ind til hovedbiblioteket. Det vil afskære rigtig mange fra Kongerslev i at bruge biblioteket. Godt nok har vi (måske) fået en bogbus stillet i udsigt, men med et så godt og velfungerende bibliotek som vi har nu, er en bogbus overhovedet ikke tilfredsstillende! Statistikkerne viser at Kongerslev bibliotek, er et af de eneste biblioteker i det nye Aalborg hvor udlånstallene er stigende – Hvorfor lukke noget der fungerer så godt? Vi vil bevare vores bibliotek!