Bevar kræftcenter

Vælgerne i Nordjylland kan ikke være tjent med en valgkamp, der foregår på forkerte præmisser, skriver Bendt Bendtsen, Lene Espersen og Jakob Axel Nielsen

I hele Nordjylland kan borgerne med rette være stolte over Kræftcenter Aalborg. Sammenlignet med andre kræftcentre har det den korteste ventetid, og samtidig er behandlingen i top, når det drejer sig strålebehandling og kemoterapi. Det samme gør sig gældende inden for behandling af lungekræft, brystkræft og tyktarmskræft. Kræftcenteret er et kraftcenter for høj faglig ekspertise. Her arbejder nogle af landets dygtigste læger og sygeplejersker inden for deres felt, og de gode resultater af deres indsats taler deres tydelige sprog. Der er derfor mange gode grunde til at bevare kræftcenteret. Og det ønsker Det Konservative Folkeparti da også at gøre. DESVÆRRE ER DER i den seneste tid opstået det forkerte rygte, at vi vil lukke og slukke for Kræftcenter Nordjylland. Men en påstand er ikke sand, og den bliver det heller af at blive gentaget af vores politiske modstandere op til kommunevalget. Det er forståeligt, at lokal- og regionalpolitikere fra andre partier søger gode historie at føre kommunevalgkamp på, og måske netop derfor vender de det døve øre til, når vi konservative fastholder, at Kræftcenter Aalborg skal bevares. I krig og kærlighed gælder alle kneb, men i en kommunal valgkamp – så går det altså ikke! DET SIGER sig selv, at en valgkamp ikke skal føres på fejlagtige påstande og løse rygter og det er netop, hvad der er tale om hér. Derfor kan vi kun opfordre til, at kandidaterne finder det troværdige skyts frem og diskuterer politik på rimelige vilkår. Vælgerne i Nordjylland kan således ikke være tjent med en valgkamp, der foregår på forkerte præmisser og på fordrejninger. I Det Konservative Folkeparti har vi ikke noget at skjule. Vi ønsker at tage en åben diskussion om de vigtigste emner i vores samfund. Men det kræver, at partierne er villige til at lytte til hinanden og lader være med at pådutte hinanden synspunkter, som man ikke har. I Det Konservative Folkeparti vil vi hellere end gerne diskutere sygehuse- og sundhedspolitik. For netop sundhed og sygehuse er hjerteblod for os. DERFOR HAR vi også været med til at gennemføre, at området under den borgerlige regering har fået en stor pose penge og et tiltrængt løft. Det gælder i øvrigt først og fremmest kræftområdet, hvor regeringen netop har iværksat en række nye initiativer, og bl.a. besluttet en låneramme på 300 mio. kr. til anskaffelse af nyt udstyr, som f.eks. nye strålekanoner. Men penge gør det ikke alene. Vi bliver også nødt til at se på strukturen i sundhedsvæsenet. Vi ved fra Sundhedsstyrelsens undersøgelser, at alt for mange dør i Danmark af kræftsygdomme, som vores nordiske naboer overlever. Vi ved også, at der på sygehuse landet over udføres sjældne operationer af f.eks. kræft i mavesæk, spiserør og bugspytkirtel. Det sker på trods af, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at den type operationer bør samles på få, højtspecialiserede afdelinger. Den store spredning betyder nemlig, at lægerne får svært ved at oparbejde den livsvigtige erfaring og rutine, og mistanken er, at netop dette er en af årsagerne til, at dødeligheden blandt patienter med disse kræfttyper er højere end tilfældet er i Norge og Sverige. Denne viden kan vi som politikere ikke sidde overhørig. I DANMARK har vi et af verdens højeste skattetryk. Det danske sundhedssystem skal derfor også være blandt verdens bedste. Det indebærer, at danske kræftpatienter skal have de bedst tænkelige muligheder for at blive helbredt. Vi vil have de bedste faciliteter, de bedste forskere og den bedste ekspertise til at diagnosticere og behandle. Det har vist sig svært med en spredt indsats, og netop derfor er vi parate til at centralisere kræftbehandlingen på topmoderne behandlingscentre. Blandt disse hører kræftcentret i Aalborg. Kræftcenteret i Aalborg har nemlig allerede vist sig som et fyrtårn i behandlingen af visse kræftsygdomme, og den bør efter vores mening fortsætte og dygtiggøre sig yderligere på netop disse områder. DET ER ENDOG sandsynligt, at Kræftcenter Nordjylland i forbindelse med den nye kommunale struktur skal påtage at løse nye opgaver inden for kræftbehandling. Og det er samtidig muligt, at nogle af de opgaver, kræftcenteret løser i dag, skal flyttes til andre sygehuse. Det er der god og sund fornuft i, men det har nogle desværre forstået det sådan, at Aalborg alene skal afgive opgaver uden at modtage andre. Det er altså ikke tilfældet. Blot ønsker vi at samle specialerne, for at lægerne kan oparbejde viden, erfaring og rutine, og for at den enkelte patient får den bedst tænkelige behandling. Mindre kan således ikke gøre det. Er man i den meget ulykkelige situation at være ramt af kræft eller have nære familiemedlemmer, der har fået konstateret sygdommen, ved man, at kun det bedste tæller. I sådan en situation, hvor man får smerten tæt ind til livet spiller det ikke den store rolle om, man skal køre nogle ekstra kilometer, hvis man blot ved, at det gælder om at få den optimale behandling. DER ER IKKE blot god og sund fornuft, men også udsigt til bedre behandling, hvis man centrerer kræftbehandlingen. For den enkelte patient kan det betyde, at man ikke har mulighed for at blive behandlet i sit nærområde. En patient fra Aalborg skal måske behandles i Århus. Eller at en patient fra Århus skal behandles i Aalborg. Dette sker allerede i forbindelse med andre sygdomme – f.eks. rejser patienter fra hele landet til Rigshospitalet for at blive behandlet på Allergiklinikken. Udviklingen peger altså også i den retning, når det gælder kræftbehandling. Og det er en udvikling, vi som konservative støtter aktivt. Selvom en lang transporttid kan være en gene i hverdagen for både patienten og de pårørende, så er vi overbeviste om, at afstanden vil være acceptabel, når det handler om at redde livet. Bendt Bendtsen er formand for Det Konservative Folkeparti, og Lene Espersen og Jakob Axel Nielsen er begge nordjysk valgte folketingsmedlemmer for Det Konservative Folkeparti. Lene Espersen er desuden justitsminister.