Bevar liv i havne

De danske havne indtager en særstilling i udviklingen af vores erhvervsliv og velfærdssamfund.

Desværre ser og hører jeg planer om udvikling af vores erhvervshavneområder, som ikke tager hensyn til virksomheder og butikker. Det er jo ikke et enten-eller. Der er unikke muligheder for liv og mangfoldighed i havneområderne gennem samspil mellem erhverv, butikker, transport og de rekreative muligheder for oplevelser i disse unikke områder. Samtidig er havnene nøglen til at få flyttet gods fra vej til vand for at nedbringe CO2-udslippet og løse trængselsproblemerne på vejene. Mange kommuner er desværre fristet af kortsigtede planer om luksusboligbyggeri på havnearealerne til trods for, at vi har udsigt til den største nedtur i boligbyggeriet, der er set i de seneste 20 år. Tilmed sker det på bekostning af eksisterende virksomheder og butikker, som skaber liv i dagtimerne i havnene. Byomdannelse bliver det kaldt, men det kan ende med at blive erhvervsafvikling uden hensyn til andre virksomheders behov for transportmuligheder og udviklingen af vores fælles infrastruktur. Kommunerne opsiger lejekontrakter og eksproprierer de facto virksomheder og butikker for at lukke havnearealerne af fra omverdenen med bolig- og kontorbyggeri. Nogle kommuner glemmer desværre, at de skal respektere det eksisterende erhvervsliv, når de planlægger og laver lokalplaner. Havnene er nu engang ikke skabt for at skabe fundament for luksusbyggeri, men for at binde produktion, handel, service og transport sammen. Som gammel søfartsnation indtager havnene en helt særegen position for vores erhvervsudvikling og vores kultur- og erhvervshistorie. En stor del af industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet startede her, og transporten af landbrugsproduktionen skete fra havnene. Siden har havnene udviklet sig til bl.a. at blive knudepunkter for logistik og transport og binder Danmark og udlandet sammen. Det er klart, at havnene skal følge udviklingen i vores økonomi og samfund, hvilket også sker med bl.a. meget store investeringer de kommende år i infrastrukturen i og omkring havnene. Hvis en erhvervshavn bliver overflødig pga. forandring i logistikken og transporten samt fraflytning af erhverv og butikker skal der selvfølgelig tænkes nyt og f.eks. satses på bolig- og kontorbyggeri. Men det skal ske med omtanke. For er erhvervslivet og transportmulighederne først forsvundet, er det uigenkaldeligt. Der er skabt meget flot bolig- og kontorbyggeri i mange havne de seneste år, men der er også eksempler på havne, som bliver boligghettoer, der delvist står tomme. Livet forsvinder fra havnene, der arbejdes ikke, foretages ingen handler og det eneste liv er pendling morgen og eftermiddag. Det er ikke en erhvervsudvikling, som jeg kan støtte. Vi skal satse på at bevare vores erhvervshavne som driftige forretningsområder, der skaber liv, beskæftigelse og dynamik i såvel lokalsamfundene som i hele landet, og som kan være med til at flytte gods fra vejene ud på havene.