EMNER

Bevar livsnerven

I kristendemokratisk politik er familierne den vigtigste og mest grundlæggende af fællesskaberne i det store samfundsfællesskab. Familien er en universel og naturlig institution, som har eksisteret altid - og i alle kulturer. Kristendemokratisk ideologi siger også, at familien er samfundets grundenhed. Den er helt central i et Kristendemokratisk samfundssyn - da hele samfundsstrukturen står og falder med velfungerende familier. Familien er den første skole for barnets opdragelse - og bl.a. derfor ønsker KD at udvikle endnu bedre forhold for vore børnefamilier. Selvfølgelig er mange ting velfungerende i dag - men i KD ønsker vi blot endnu bedre forhold. Et samfund med velfungerende familier vil smitte positivt af på hele det øvrige samfund KD har altid kæmpet familiernes sag og må derfor betegnes som Danmarks eneste rigtige familieparti. Vel er der andre partier, der op til valget begynder at puste sig op som familiepartier, men disse intentioner virker lidt tynde. Samtidig har vi speciel fokus på børnene. Vi ønsker "Tid til børn" - og det har da også været et af partiets slogans her i efteråret! i må lære at prioritere, så børns og familiens trivsel forbedres - og her kan vi selv gøre en stor forskel - også uden samfundets indblanding, men det kræver at vi som voksne tænker mindre på os selv - og mere på de børn, vi selv har sat i verden! Finn M. Christensen amtsformand og folketingskandidat (Kristendemokraterne), Mosevej 24, Gærum