Bevar musikskolen

SPARE-POLITIK:Forleden kunne man i dagspressen læse: "Musikskolen forsvinder". Og ved et efterfølgende borgermøde på Knaberscenen i Aalestrup blev vi bekræftet i denne chokerende oplysning, som hverken Musikskolen eller dennes bestyrelse havde fået orientering om. Vi er i bestyrelsen meget rystet over, at man prioriterer musiklivet så lavt og dermed nedprioriterer/fravælger 100 (antal aktive 2004/2005 i Aalestrup) børns fritidsaktivitet. Udover uforståenhed for denne besparelse, mener vi, at det for kommunen vil være en omkostning at nedlægge en velfungerende musikskole for igen at lade den opstå i år 2007, hvor man med den nye strukturændring ved lov vedtager at de enkelte kommuner gennem musikskoler skal tilbyde musikskoleundervisning for at styrke kulturlivet - jævnførb punkt 17 i strukturaftalen. Bestyrelsen mener, at musikskolen er en meget vigtig instans fordi: - Musikken får i mange tilfælde fat i børn, som ikke tiltrækkes af andre fritidstilbud og er med til at give mange et større selvværd. - Musik kan dyrkes hele livet på tværs af alder, nationalitet og social status. - Musikken er en del af kulturlivet, som er med til at tiltrække ressourcestærke personer til kommunen. - Musikskolen vil med sine arrangementer vise ansigt både indadtil og udadtil i kommunen. Det er en måde at gøre kommunen mere synlig, at profilere sig på. - Musikskolen er et godt fundament for kulturlivet i kommunen. Herfra rekrutteres mange som senere medvirker i andre kulturelle sammenhænge f.eks. Membranens forestillinger, Ungdomsskolens dramahold, underholdning ved forårsudstillingen, underholdning for de ældre ved juletid, kirkekoncerter, kulturnatten og de sidste to års Knaber Rock arrangementer. - Musikskolen er med til at give musikundervisningen i folkeskolen et løft. - Samarbejdet med Aars giver mange tillægsgevinster: Børnene fra Aalestrup har deltaget i korstævner, Rock for sjov, Søndenfjordske projekter, sammenspilsdage, alt sammen udgiftsfrit for både elever og kommune. Vi håber med denne skrivelse, at politikerne ikke fravælger musikken, og at de kan se det vigtige i at have en musikskole.