Hjørring

Bevar Østergade som allé

GÅGADE:Jeg har altid været optaget af træerne i Østergade. Som dreng i 50¿erne og 60¿erne var jeg først betaget af de tykke stammer med de store trækroner, hvor under gadens butikker lokkede med deres varer. Siden bemærkede jeg med nogen fortrydelse, hvordan man i den østlige ende fældede træerne og plantede nye ¿ inde i fortovet ¿ vistnok for at gøre parkeringsforholdene bedre. I min voksne alder, hvor jeg i mange år kun kom på besøg i byen, kunne jeg konstatere, at alléen blev mere ¿forpjusket¿ og uens. Træer blev fældet og nye plantet i stedet. Elmesygen kan ingen naturligvis klandres for. Og lind er også et dejligt træ. Men de seneste år er fældede træer ikke blevet erstattet, så alléen nu fremtræder som en temmelig hullet tandrække, og ikke med den rytme og regelmæssige gentagelse, som er alléers karakter og giver dem ro og fornemhed. Nu har man nye planer med gaden. Planer, som skal skabe liv (og mere handel?) i bymidten. Jeg vil ikke forholde mig særligt til de planer, da jeg ikke har kunnet finde nogen samlet plan på kommunens hjemmeside, men kun det lille brudstykke, som flere gange har været at se i NORDJYSKE. Min bekymring i forbindelse med renoveringen af Østergade er, om den vil miste sit allépræg. Som begyndelse af mit indlæg viser, kan levende erindring fortælle om allétræer i Østergade for 50 år siden. Fotografier kan fortælle om flotte allétræer i Østergade for 100 år siden. Museets arkivalier kan fortælle, at de første allétræer i Østergade blev plantet for næsten 200 år siden. Mit store håb er, at man som langtidsholdbar grundtone i Østergade vil genetablere en klassisk allé. Så kan man under dens kroner i øvrigt udfolde sig med initiativer, som rammer tiden, men kræver ændringer om tyve år.