Bevar ordning

Skal vi bevare efterlønnen, og skal vi betale til den?

Ja, selvfølgelig. Når og hvis man begynder på arbejdsmarkedet, og hvis man så havde en krystalkugle, der kunne se 40 år frem i tiden, for der at få konstateret om ens helbred holder, ja, så kunne vi måske godt undlade at betale til efterlønsordningen og dermed afskaffe den. Men nu har vi jo ikke en sådan kugle, så derfor skal efterlønsordningen bevares. Mange af dem, der i dag har forladt arbejdsmarkedet, har haft et fysisk hårdt arbejde og derfor er nedslidt, mens mange på arbejdsmarkedet i dag har et psykisk og stressende arbejde. Det er nok lige så slemt, om ikke værre end det første. Fortalere for afskaffelse af efterlønnen fremfører argumentet, at der er behov for arbejdskraften. Vi skal huske på, at efterlønsordningen er fleksibel, og ingen som ønsker at arbejde, til de bliver 70 år, kan tvinges på efterløn, hvis de ikke ønsker det - og hvis der er brug for dem,. Så er der dem, som ønsker at trappe ned med arbejdet af forskellige grunde, når de f.eks. bliver 63 år, de kan jo så gå på efterløn og arbejde det, de ønsker, efter aftale med deres arbejdsgiver, så har arbejdsgiveren jo stadig deres arbejdskraft og efterlønneren gør en indsats og optjener timer til de såkaldte skattefri præmietimer Så kan det være mere fleksibelt for alle parter? Brug derfor indbetalingen til efterlønsordningen som et sikkerhedsnet, hvis helbredet ikke kan holde så længe som man kunne ønske sig, eller som en pensionsforsikring hvis man vil arbejde videre og ikke på efterløn, så får man jo det indbetalte tilbage med renter, det er så den skattelettelse man kan få, for det har jo været fradragsberettiget og så er det jo skattefri når det udbetales. Regeringens udspil med en pension til dem der ikke kan holde til at arbejde når de bliver gamle! her skal man huske, at har man en ægtefælle, som stadig er på arbejdsmarkedet, vil der ske modregning i pensionen, det sker ikke af efterlønnen, så derfor skal efterlønsordningen bevares. Noget helt andet er, at jeg synes, det er lidt mere værdigt at træffe et valg som menneske. Ønsker jeg muligheden for efterløn, så betaler jeg til den. Vi må ikke glemme, at der er en del, der i dag er blevet tvunget på efterløn, da de blev 60 år, fordi de havde opbrugt deres ret til dagpenge, og som hellere ville have haft et arbejde, hvad med dem? Det er i samfundets interesse og et udtryk for, at man ikke ønsker almisser fra samfundet, hvis man kan klare sig selv.