Lokalpolitik

Bevar regioner

Det var en forlegen statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der var taget helt til Bornholm, for at orientere os om det, som var ventet, nemlig at han vil afskaffe regionerne 1. januar 2013, som ellers har vist sig og være meget velfungerende.

Lægeforeningens formand, Mads Kock Hansen siger: "Erfaringerne fra England og Norge med lignende modeller, som regeringen ønsker, er jo ikke entydigt positive. Sundhedsvæsenet er utroligt kompliceret at styre, og hverken patienter eller personalet har brug for at skifte styringsmodel, hver gang der er folketingsvalg. Lægeforeningen opfordrer endvidere politikerne til at undersøge grundigt, om det er en god idé at afskaffe regionerne og erstatte dem med tre sygehusregioner under professionelle bestyrelser. Det er helt afgørende, at sygehuse og praktiserende læger også i fremtiden hører under samme myndighed." Sundhedsøkonom Keld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet siger: "Man mangler at høre argumenter for regeringens plan om, at de nuværende fem regioner med folkevalgte politikere i spidsen skal nedlægges og erstattes af tre sygehusenheder med professionelle bestyrelser. Jeg savner en begrundelse for, hvilke opgaver og funktioner de nuværende regioner ikke har løst? Og hvad er sandsynligheden for, at konstruktionen med de tre regioner skulle løse de opgaver bedre? Herhjemme har de fem regioner under de givne betingelser klaret sig tilfredsstillende." Nej, problemet er, at VK-regeringen er kørt træt, og derfor tror de, at ved og bringe de fem regioner i spil glemmer borgene regeringens mangler, men der tager de fejl, for borgerne er blevet glad ved nærheden med regionerne, som gør det fremragende. Så skal vi bevare de fem regionerne, så skal vi ikke stemme på VK-regeringen og deres to støttepartier, men på alternativet, som har tilkendegivet, at de vil bevare de fem regioner.