Lokalpolitik

Bevar regionerne

Det nuværende politiske flertal, bestående af VKO, har besluttet sig for at nedlægge regionerne fem år efter, at de blev oprettet.

Det er vanskeligt at se visdommen i beslutningen. I en tid, hvor sundhedsvæsenet for alt i verden ikke skal behandle unødvendigt, må man spørge om regionerne da er så syge, at det er nødvendigt at handle så drastisk, som VKO foreslår? Næh, tværtimod! Faktisk kan regionerne opvise en lang række gode resultater, f.eks. behandles flere patienter, produktiviteten er god og gentagne patientundersøgelser viser, at patienterne er usædvanligt godt tilfredse. Og så sent som i maj roste sundhedsministeren regionerne, da Danske Regioner holdt generalforsamling. Heller ikke udgifterne kan begrunde nedlæggelse og centralisering. Udgifterne til regionernes administrative personale udgør kun 4,4 procent af de samlede udgifter. Og når det handler om sundhedsudgifter har staten via sundhedsstyrelsen allerede i dag en stram styring med regionerne, som både i forhold til vores nabolande og de statslige funktioner er billige i drift. Alligevel har VKO altså stillet den diagnose, at de danske regioner er syge og over en nat besluttet sig for at tage livet af patienten. VKO vil efter folketingsvalget indføre professionelle sygehusbestyrelser. Udover at det for Nordjylland synes katastrofalt, fordi ledelsen ifølge oplægget skal sidde i Aarhus, synes det heller ikke at være nogen oplagt økonomisk fordel. Se blot på Norge. Her gennemførte man i 2002 en strukturreform af sundhedsvæsenet med professionelle bestyrelser, hvilket medførte budgetoverskridelser på 25 milliarder norske kroner de følgende seks år. Det kan man da vist ikke kalde en ubetinget succes! Beslutningen om at nedlægge regionerne handler mere om politik end om fakta. Det er jo ingen hemmelighed, at først amterne og siden regionerne altid har været en torn i øjet på de konservative, og beslutningen om at nedlægge regionerne virker da også mest som panik før lukketid for regeringen. Vi ønsker, at et nyt politisk flertal skal bevare regionerne og gerne føre en række opgaver, som tidligere lå i amterne, tilbage. Det kan f.eks. være miljøopgaver, hvor udfordringerne nødvendigvis må tages på tværs af kommunegrænserne. Det handler også om at bevare den lokale forankring og nærdemokratiet. Vi er sikre på, at lokalt valgte politikere er bedre til at tage geografiske, borgernære hensyn end professionelle bestyrelser og centralt placerede embedsmænd. Derfor handler folketingsvalget også om at bevare befolkningens demokratiske kontrol med de opgaver, som politikere - modsat professionelle bestyrelser - er valgt til at tage ansvar for. Det er værd at forsvare og kæmpe for!