Bevar Skagen Sygehus

Hospitaler 10. september 2002 08:00

SYGEHUSLUKNING: Som repræsentant for indtil flere borgere i Skagen (Den Uafhængige Miljøliste i Skagen, red.) må jeg stærkt appellere til alle ansvarlige fra indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, Nordjyllands Amts sundhedsudvalg og andre med indflydelse om at gå ind i kampen til bevarelse af Skagen Sygehus. Vi heroppe yderst på Skagens Odde er mere end nervøse, thi det vil koste menneskeliv at nedlægge sygehuset i Skagen. Godtnok er mange kommuner i yderdistrikter også ramt, men man bør tænke på, hvilken ø-status Skagen som samfund har. Så meget andet er allerede frataget Skagen, tillige er fiskeriet også hårdt ramt, men det er dog stadig en meget farlig arbejdsplads. Dertil kommer den mangedobling af indbyggertallet i feriesæsonen, hvilket kræver service, tilbud samt tryghed, og det er Skagen Sygehus med til at opretholde. Skagen har netop haft besøg af EU-delegerede, og da er det tankevækkende, at man fra socialministeriet og beskæftigelsesministeriet endog har henvendt sig til netop Skagen Sygehus for at høre, hvorvidt service og tilbud rent sundhedsmæssigt var så godt, at det var forsvarligt at henlægge en del af møde-aktiviteterne til netop Skagen. Fra sygehuset i Skagen kunne man svare positivt, idet man herfra fint levede op til de stillede krav. Sat i perspektiv til dette, så er det om end endnu mere uforståeligt, thi selv med den planlagte vejudvidelse det sidste stykke fra Aalbæk til Skagen vil det endnu vare år, førend noget sådant kan blive en realitet. Derfor vil et nødspor i nord- og sydgående retning langs Skagensbanen være mere end påkrævet, dersom man virkelig ikke vil bevare sygehuset i Skagen. Nu haster det, men det kan umuligt være for sent at udsende dette nødråb. Kan det være rimeligt, at man i besparelseshensyn og centraliseringsiver vil forringe vore vilkår så drastisk, især taget i betragtning at en eventuel lukning sker uden en egentlig offentlig mulighed for debat. Det har man dog senest fra Skagen Byråd bedt Nordjyllands Amt, om idet mindste af holde et borgermøde forinden en endelig beslutning om fremtiden for Skagen Sygehus. Man taler også meget om frit valg af sygehus, men hvad kan man bruge det til, når der fremlægges planer, som fremover intet bliver at vælge imellem; thi nok har Aalborg og Frederikshavn fået bygget nyt og meget stort, men når funktionerne så skal overflyttes til Hjørring. Man har i øvrigt gennem mange år beskåret kraftigt efter spegepølse-metoden på diverse mindre sygehuse i Nordjylland, men så standser godt nok forståelsen for såvel økonomien som planlægningen eller manglen på samme. Nu er det Skagen Sygehus, der er ved at blive sparet væk til trods for, at besparelsen kun udgør én promille af Nordjyllands Amts sundhedsudvalg. Mange husker endnu nedlæggelsen af flere københavnske hospitaler og dernæst udbygning af hospitalerne i Hvidovre og Herlev. Sidstnævnte sted har, så vidt vides, endnu helt ubenyttede etager stående og alligvel tales der netop nu om at bygge nok et nyt sygehus til erstatning for Gentofte Amts Sygehus! Bolden med sparetendenserne er øjensynlig rullet igennem hele landet for så til sidst også at havne i Nordjylland, hvor den triller til sundhedsudvalget og dernæst ulykkeligvis er blevet sparket helt yderst op til toppen af Danmark - mere end uheldigt for utrolig mange, for blot at spare så lidt. Uhyggelig gambling med menneskeliv. Heldigvis har rigtig mange borgere været fremme med deres mening til gavn i kampen for at bevare sygehuset i Skagen. Desværre har interessen for emnet ikke været så stor i andre medier end NORDJYSKE Stiftstidende og Skagen Nærradio, hvor der var virkelig mange henvendelser. Der er ellers kommet mange både gode og barske historier frem via telefon og indlæg, som alle kan belyse nødvendigheden af at bevare Skagen Sygehus. Mere beskæmmende var dog et indlæg søndag fra en kandidat fra Liste T på amtslisten, men forhåbentlig står det for fruens egen regning, thi man slår aldrig på nogen, der næsten allerede ligger ned og da slet ikke på så stupid en måde. Formanden for støtteforeningen, lægerne, alle personalegrupper fra sygehuset og andre med tilknytning hertil, patienter og pårørende samt mange frivillige har været på banen. Senest de praktiserende læger, der betegnede en lukning af sygehuset som værende intet mindre end en katatstrofe. Det ansvar håber jeg, ingen tør påtage sig.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...